Redactieblog

4 reacties

TCB: gebruiksnorm aanscherpen

De Technische Commissie Bodembescherming (TCB) adviseert het ministerie van landbouw de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat aan te scherpen en de werkingscoëfficiënt van organische mest te verhogen.

”Scherpe gebruiksnormen en hoge werkingscoëfficiënten stimuleren boeren om de bemesting goed te managen, wat aanvullend effectief is”, aldus de TCB. De commissie verwacht dat boeren met minder mestruimte en hogere werkingscoëfficiënten zodanig zullen bemesten dat de gewassen het meest profiteren van de bemesting, waardoor de uitspoeling vermindert.

De TCB constateert dat er vanuit milieuoverwegingen en optimalisering van de teelten verschillende standpunten zijn over de gebruiksnormen. Wanneer de gebruiksnormen echter worden gedifferentieerd naar gewasgroep en -variëteit en grondsoort blijken de wensen van de telers en de milieubeschermers dichter bij elkaar te liggen.

De TCB adviseert het ministerie de normen geleidelijk te verscherpen en de werkingscoëfficiënten geleidelijk te verhogen, in combinatie met een passende uitrijdperiode voor mest.

Hierdoor ontstaat handelingsruimte voor het mineralenmanagement in de agrarische bedrijfsvoering. Daarnaast adviseert de TCB een mestopslagcapaciteit van negen maanden. Dat is meer dan de zes maanden die nu verplicht is. De TCB geeft het ministerie in overweging om de bouw van mestopslagen in het akkerbouwgebied te faciliteren.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  W Zandbergen

  De consument snapt het. Nu de tcb en de overheid nog.

 • no-profile-image

  consument

  Optimaal benutting van organische mest is zeer belangrijk! Waar men nu mee bezig is in het mestbeleid, is spijkers zoeken in laag water. Men beschikt in Nederland over organische mest. Veel landen hebben daar nu net een tekort aan. Daar ligt ook het probleem van de voedsel schaarste. Hier kan het goed, maak het dan ook niet kapot! Benut de kansen door optimaal gebruik en daarbij kun je ver terug in kunstmest gebruik. Als je de grond niet goed bemest pleeg je roofbouw op de grond. Met daarbij ver waarlozing door slechte bewerking is funest. Goede landbouwgrond waar goed mee omgegaan wordt, spoelt bijna niks uit. Een goede beheersing ven het oppervlaktewater is hierbij van zeer groot belang. Mensen met verkeerde bedoelingen moeten bij het beleid voor goede landbouw geweerd worden!!!! De gangbare landbouw staat op een hoogpijl, laat dit niet verkwanselen, de gevolgen slaan in als een bom!

 • no-profile-image

  boerke

  alles is gezegd. Bedankt consument!

 • no-profile-image

  Producent

  Bedankt consument uit nederland, voor deze nuchtere en juiste analise.

Of registreer je om te kunnen reageren.