1 reactie

LTO: kwaliteitseisen water te rigide

Nederland stelt onrealistische eisen aan de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater.

Volgens LTO bestaat hierdoor het risico dat de stroomgebieden van grote rivieren op slot gaan voor economische activiteiten. Deze week publiceerde milieuminister Jacqueline Cramer nieuwe normen voor waterkwaliteit. Zij geeft hiermee invulling aan de Europese Kaderrichtlijn Water. LTO vindt echter dat Cramer verder gaan dan noodzakelijk is en zich te weinig rekenschap geeft van de verschillen per gebied.

"In het besluit wordt geprobeerd normen tot ver achter de komma vast te stellen", zegt waterspecialist Kees van Rooijen van LTO. "Daarmee suggereer je iets wat je in de verste verte niet kan waarmaken. De nutriëntengehalten zijn aan sterke schommelingen onderhevig en zijn per gebied anders."

Een grote hindernis om te kunnen voldoen aan de Europese eisen aan waterkwaliteit is de fosfaatbelasting. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concludeerde onlangs dat het zeer moeilijk is deze naar het gewenste niveau terug te brengen. Het kabinet zou daarom moeten inzetten op zogeheten helofytenfilters, moerassen die het water kunnen zuiveren.

Van Rooijen vindt ook dat de fosfaatgehalten in het oppervlaktewater lastig zijn te verkleinen. "Ik heb plannen van waterbeheerders gezien die erin slagen de belasting terug te dringen van 0,65 milligram per liter naar 0,62. Dan is het duidelijk dat je de voorgestelde 0,14 niet gaat halen."

Eén reactie

  • no-profile-image

    melkveehouder

    Dit is weer zo'n typisch voorbeeld hoe men probeert via een achterdeur landbouwgrond naar zich toe te trekken.
    Minister Cramer zou eens een overzicht moeten publiceren welke vergunde vervuilingsbronnen ( o.a. van overheden) aangepakt gaan worden. Maar ja, dat heeft men wél goed geregeld in Europa. Voor deze bronnen is een uitzondering gemaakt, in die zin dat het de nationale overheid vrij staat of maatregelen genomen moeten worden. En dan is het makkelijk roepen richting de landbouwsector dat aan de Europese Kaderrichtlijn Water moet worden voldaan.
    By the way; de richtlijn schrijft ook voor dat waterkwaliteitsbeheer vóór waterkwantiteitsbeheer dient plaats te vinden. En hiermee zitten de waterschappen met hun vernattingsbeleid vaak zwaar fout.

Of registreer je om te kunnen reageren.