331 x bekeken 16 reacties

Kamer tegen ontpoldering

CDA en VVD leggen zich niet zonder meer neer bij het advies van de commissie-Nijpels over de Hertogin Hedwigepolder. Beide partijen vinden dat alternatieven te gemakkelijk aan de kant zijn geschoven. Ook LTO laat het er niet bij zitten.

De commissie vindt dat ontpoldering in Zeeland de beste optie is voor het herstel van de natuur, die verloren gaat met de verbreding van de Schelde. Volgens onderzoeksbureau Alkyon bestaan er echter nog veel onzekerheden over het nut ervan.

Er zijn geen kwantitatieve gegevens bekend, waardoor een deugdelijke onderbouwing van de maatregel volgens het bureau ontbreekt. Zo is het onbekend hoeveel hectares benodigd zijn voor natuurherstel. Tweede Kamerlid Ad Koppejan noemt dat ’een interessant geluid’. ”Er wordt nu als vanzelfsprekend aangenomen dat er geen alternatieven zijn”, zegt hij. ”Maar dat moet nog blijken.”

Ook VVD’er Janneke Snijder is nog niet overtuigd. Zij benadrukt dat alternatieven wat haar betreft best wat meer mogen kosten, als dit de Hedwigepolder spaart.

LTO is niet verbaasd over het geluid van Alkyon. Zegsman Peter de Koeijer: ”De natuur is slecht voorspelbaar. Uit onderzoek in het buitenland blijkt dat bij de meeste ontpolderingsprojecten de resultaten onverwacht zijn.”

Of het verzet van de politici en LTO zin heeft, lijkt onwaarschijnlijk. Het kabinet is voorstander van de ontpoldering en een verdrag met België noopt tot een snelle beslissing.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  rust

  Ja Geverink, ik denk dat de grond onder hun voeten is weggezakt.

 • no-profile-image

  W Geverink

  Gezien de dagen die verstreken zijn denk ik dat H J dit keer echt de tijd en moeite aan het neemen is om ons met een waterdichte responce te verrassen .

 • no-profile-image

  piet

  ha die erik, woon jij in reykjavik?????? ook bij ice-save gewerkt?? dan kunnen ze jou ook maar het beste meteen inpolderen. bemoei je op die afstand niet met problemen van een paar van die boeren.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Door de ontpoldering ontstaat natte natuur. Deze natte natuur is verantwoordelijk voor het ontstaan van moerasgas door afbraak van organische stof onder anaerobe omstandigheden. Dit moerasgas, ook wel methaangas genoemd, is een broeikasgas en slecht voor het klimaat.
  Het lijkt me wel dat de verantwoordelijken voor deze aanpassing nog een procedure voor wijziging van de vigerende bestemmingsplannen dienen te doorlopen waaraan (gelijk de intensieve veehouderij) een MER procedure vooraf dient te gaan. Het lijkt me niet dat de MER, mits zorgvuldig doorlopen, de eindstreep zal halen vanwege de optredende nadelige milieueffecten. In 2006 is in een laboratoriumopstelling al aangetoond dat tropische regenwouden gigantische hoeveelheden methaan produceren. Hoewel hier geen tropisch regenwoud zal ontstaan verwacht ik toch dat Hertogs en Piet zich vol zullen inspannen om de bestaande natuurwaarden te behouden en een toename van de uitstoot van broeikasgas aan de kaak zullen stellen bij de verantwoordelijke overheden en hun wijzen op de Europese kaderrichtlijnen.
  En als grondeigenaar zou ik me beroepen op art. 1 EVRM van de grondwet die voorschrijft dat een ieder ongestoord mag genieten van zijn eigendom mits het algemeen belang dit niet overruled. En daar lijkt me hier geen sprake van, integendeel het milieu wordt geschaadt.

 • no-profile-image

  Kleijwegt

  Inpolderen, dan weer ontpolderen en over een jaar of tien vast weer inpolderen omdat de weidevolgels, salamanders enz. uit het gebied weg zijn of zo???

  We weten in ieder geval waar onze belastingcenten blijven...

  Jammer als de weilanden met daarin het vee moet verdwijnen. Moet al het vee dan het jaar rond in een hokje staan?
  Het is zo mooi om te zien die dieren in de groene weilanden. Laat ze daar lekker grazen! Ook akkers die moeten verwijnen is eeuwig zonde. Ook hier leeft de natuur in.

 • no-profile-image

  W Geverink

  Neemen is uiteraard nemen .

 • no-profile-image

  gert

  het advies stond al van te voren vast,alleen moesten er nog wat argumenten aan toegevoegd worden.Jan Heijkoop,lid van de commissie ,voormalig voorman van LTO zegt;de boeren hebben nu zekerheid. Dat is wel een hele slimme opmerking

 • no-profile-image

  Erik

  Beste Hertog Jan, eerst stellen dat de voorgaande reacties op frustratie berusten en dan vervolgens zelf een stelling deponeren en die helemaal op geen enkele wijze onderbouwen komt mijns inziens ook een beetje zwak over. Waar je het op baseert dat er in Nederland te veel landbouwgrond is, noch de stelling dat een gemiddelde boer dom is, is voor mij volledig onduidelijk. Misschien dat jouw reactie nog wel meer op frustratie berust dan de voorgaande.
  Ik ben zelf vrij goed bekend met het in te polderen gebied, en zelf geen boer. Ik denk wel dat de door jouw gegeven oplossing, vruchtbare voedzame gronden opgeven voor een hoop slik en schor (waar in zeeuws-vlaanderen al een erg grote hoeveelheid van is) voor wat betreft de natuur geen verbetering is. Maar wie ben ik, ik kan dat namelijk moeilijk beargumenteren, in tegenstelling tot jouw reactie...

 • no-profile-image

  w geverink

  Melkveehouder , er zitten er meer op het randje van de stoel .

 • no-profile-image

  W Zandbergen

  Het kabinet wil voor de mensen het zuur, voor zichzelf het zoet. Vandaar het zinloosheid van de ontpoldering.

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Leven we in Nederland nog in een democratie ? Ik merk er de laatste tijd weinig van, het lijkt wel of het kabinet alleen beslist.

 • no-profile-image

  Karel

  Natuurcompensatie, laat me niet lachen.
  Grootste onzin. Het is zeker komkommertijd bij de ambtenaren en EU en NL overheden.
  Het aardoppervlak bestaat voor 90% of meer uit water. Om 300 ha daaraan toe te voegen is nog niet eens gepriegel in de marge. Water is niet hetzelfde als planten. Wil je de polder inplanten met bomen dan kan ik er iets van begrijpen, maar water is vernietiging van zuurstof produktie en CO2 binding. Nee, Edje jij kunt niet overal verstand van hebben. Dat blijkt. Maar ja, jij hebt jouw inkomen binnen. Wees een kerel en zeg tegen EU, het is een verslechtering van de natuur. Njet, is het NL antwoord. Geen ontpoldering, BASTA.

 • no-profile-image

  HERTOG JAN

  Heren luisteren: de vier voorgaande reacties berusten alle vier op frustratie. Punt uit. Zijn niet beargumenteerd. Mijn visie is zoals altijd meer dan de juiste: het is geweldig dat dit land wordt ingepolderd. Terugegeven wordt aan de natuur. Er is al voldoende boerengrond in nederland. Veel te veel eigenlijk. Boeren hebben in ons land geen toekomst meer. Dat is over. We zijn geen landbouwland. het probleem is dat de boeren dat niet willen inzien. Ze hoeven van mij (nog) niet dood te gaan van de honger, ze moeten wel gaan inzien dat we in een ander tijdperk zijn beland. En dat inzicht is niet aanwezig. Dat heeft op haar beurt weer een oorzaak: boeren zijn gewoon niet intelligent genoeg. Vroeger zei men: "Gezond boerenverstand", daar is alleen het woordje boer nog van over. de rest is al weg. Binnenkort ook dat laatste woord. prettige avond verder. Ik heb het nog druk met reageren.

 • no-profile-image

  Dokter Bernhard

  Hertog blijf met je klauwen van onze computers af , blijf op je kamer en neem je medicijnen !

 • no-profile-image

  hertog jan

  ha dokter bernard, ben jij een broer van onze echte bernard, je weet wel bernard de jager. jij als dokter moet natuurlijk wel netjes blijven, want alle dokters moeten hun handjes thuis kunnen houden. je weet wel, voeler! heb net mijn medicijnen ingenomen, dus verkondig ik nu de dwaasheid. toch maar inpolderen dus, krijg jij een snorkel van mij.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Nou ligt er een argumentatie, en valt het stil.

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.