222 x bekeken

Groenteverwerkers zetten flinke stap met zuiniger energiegebruik

De groente- en fruitverwerkende industrie scoort bovengemiddeld in het terugdringen van het energiegebruik.

In 2007 verbeterde efficiëntie in deze bedrijfstak met ruim 5 procent, terwijl de meeste andere agro- en niet agrosectoren daar ver bij achterbleven.

De klimaatproblematiek en het opraken van fossiele brandstoffen nopen volgens het kabinet tot een zuiniger gebruik van energie. Daarom zijn er afspraken gemaakt met verschillende sectoren, vastgelegd in convenanten. Uit de vandaag gepubliceerde gegevens blijkt dat vooral groente- en fruitverwerkers het goed doen.

De gemiddelde efficiëntieverbetering in 2007 bedroeg 3,9 procent. Het totaal voor de voeding- en genotsmiddelenindustrie, waartoe ook de groente- fruitbedrijven behoren, lag op 2,2 procent. Binnen deze categorie zijn het vooral de koffiebranderijen (11,6 procent) die het goed doen. De meeste overige deelsectoren, zoals de aardappelverwerkende (0,3), vlees- (1,9) en zuivelindustrie (2,7) presteren rond het gemiddelde, of daar ver onder.

Met de primaire sector zijn afzonderlijke afspraken gemaakt. De glastuinbouw ligt op koers om in 2010 aan de doelstelling van 65 procent meer energie-efficiënte ten opzichte van 1980 te voldoen. Voor de bollen- en paddenstoelenteelt zijn nog geen cijfers bekend.

Een verbetering van de energie-efficiënte betekent niet dat er per definitie sprake is van een vermindering van het gebruik van elektriciteit of gas. Het percentage wordt berekend aan de hand van nieuw ingevoerde maatregelen, waarmee toename van de uitstoot van broeikasgassen gedeeltelijk wordt vermeden.

Of registreer je om te kunnen reageren.