Drie miljoen voor bedreigde soorten

Landbouwminister Gerda Verburg trekt drie miljoen euro uit voor bedreigde dieren en planten.

Met het geld worden 23 projecten gefinancierd, die zijn ingediend door onder meer natuurbeschermingsorganisaties en lagere overheden.
Alle initiatieven gaan uit van de zogeheten leefgebiedenbenadering. Dat houdt in dat bescherming zich niet richt op individuele soorten, maar op gebieden. Op die manier kunnen meerdere dieren en planten tegelijkertijd profiteren. Deze werkwijze komt ook minder kwetsbare soorten ten goede.

Een van de projecten die Verburg gaat financieren is de aanleg en beheer van stilstaande wateren in Overijssel, Limburg en Zuid-Holland. Dit initiatief is bedoeld om onder meer de kamsalamander, heikikker en ringslang te beschermen. In Zeeland krijgt ZLTO een bijdrage voor de verbetering van akkerlanden.

Of registreer je om te kunnen reageren.