Redactieblog

267 x bekeken 6 reacties

Onteigenen voor natuur

De Raad Landelijk Gebied heeft in een advies gepleit voor een frequenter gebruik van het instrument van de onteigening voor natuur. Als de vrijwillige verwerving – voor bijvoorbeeld de ecologische hoofdstructuur – stagneert, zou je moeten gaan onteigenen.

Dat gebeurt bij 'rode bestemmingen' ook, aldus de Raad. Het principe om dat bij groene bestemmingen niet te doen is 'heel dwaas', zo wordt Peter van Wijmen geciteerd. Zo dwaas is dat natuurlijk niet: bij de ontwikkeling van woningbouwlocaties of industrieterreinen wordt geld verdiend. Door iedereen. Dus kan er ook meer voor de agrarische grond worden betaald, geen enkel probleem.

Bij natuurontwikkeling wordt geen geld verdiend, daar wordt aan kapitaalvernietiging gedaan. Dan kun je wel gaan onteigenen, maar dan wordt nog eens extra pijnlijk duidelijk hoe duur het maken van nieuwe natuur wel is. En hebben wij er dat dan wel voor over? Het is veel goedkoper om agrariërs langzaam af te knijpen en dan af en toe, onder het motto 'vrijwilligheid' af en toe eens wat grond aan te kopen.

Je ontwikkelt dan alvast een beetje gratis natuur en je hoeft ook de onteigeningsvergoeding niet te betalen. Ik zou het wel eens om willen draaien. Geen overheidsinitiatief tot onteigening, maar een burgerinitiatief. De gedachtegang baseer ik mede op de vroegere koopplicht in reservaatsgebieden en het kader voor onteigening en schadevergoeding in de Ruimte voor de Rivier projecten.

Mijn voorstel: er wordt een nieuw "recht op onteigening" gecreëerd. Iedereen die vindt dat hij teveel wordt belemmerd door overheidsbeleid kan zijn onroerende zaken aanbieden aan de overheid, die vervolgens verplicht is om het ook tegen onteigeningsvergoeding te kopen, dat wil zeggen volledige schadeloosstelling. Dit recht op onteigening zou gekoppeld moeten worden aan gebiedsaanwijzingen die ofwel een bedrijf geheel op slot zetten, ofwel op den duur tot wegbestemming zullen leiden, bijvoorbeeld omdat de grond tot natuur zal worden omgevormd.

Een parallel met het (verruimde) begrip "overheidsingrijpen" bij de herinvesteringsreserve ligt voor de hand. Te denken valt zo aan: extensiveringsgebieden, zeer kwetsbare natuur en de 250 meter-zone, Natura 2000-zones, Ecologische Hoofdstructuur, bestemming 'natuur' in streek- en bestemmingsplannen, waterbergingsgebied, bestemming 'bouwen' binnen de geurcontour enzovoorts.

Het mes snijdt aan drie kanten: boeren hoeven niet meer te zeuren want er is altijd een eervolle en aanvaardbare uitweg van onteigening, de overheid kan niet meer gratis en vrijblijvend allerlei belemmeringen in het leven roepen, burgers en politici realiseren zich dat beleid geld kost. Het "recht op onteigening" is volgens mij een mooie oplossing voor veel problemen.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Hertogs

  er kan niet genoeg onteigend worden voor de natuur. De natuur is het belangrijkste gegeven in onze totale samenleving. Landbouw is daar een mogelijkheid van geworden. Nu de landbouw haar einde nadert, doet de overheid er maar goed aan te onteiegenen voor de natuur en de boeren goed schadeloos te stellen.

 • no-profile-image

  Grensboerke

  Hallo Hertogs,
  Doe me een plezier en ga eens kijken in Montfort (jawel bij jouw in de buurt), dan ga je in "natuurgebied" het Rosendael eens kijken naar jouw prachtige natuur!!
  Distels 2 meter hoog en als je goed kijkt zie je ook nog dat er een paar paarden verstoppertje spelen. We zijn met zijn allen niet goed bij ons hoofd dat we daar ook maar 1 euro aan uitgeven!! Ik ben echter bang dat dit jouw definitie van natuur is.

 • no-profile-image

  gert

  Inderdaad,bij natuurontwikkeling wordt geen geld verdiend,maar aan kapitaalvernietiging gedaan.dus overheid kijk waar je met bezig bent

 • no-profile-image

  Liesbeth

  Ik kots als ik het woord natuur lees, van natuur(onkruid en andere zooi ) kunnen we niet eten, wij als land- tuin en veeboeren zorgen voor eerlijk eten, laten de natuur beschermers maar naar Pampus gaan! Letterlijk en Figuurlijk!

 • no-profile-image

  ton

  Hertogs, ik heb je 27 januari al eens verzocht te omschrijven wat natuur nu eigenlijk is. Ook heb ik gevraagd wat de meerwaarde van natuur ten opzichte van landbouw is, en waarom Nederland geen landbouwland meer zou zijn. Ik vind het nogal zwak dat je wel iedere kans aangrijpt om je krasse stelling neer te zetten, maar blijkbaar niet in staat bent dit deugdelijk te onderbouwen.
  Dit riekt naar economische of politieke belangenbehartiging.

 • no-profile-image

  Kubelink

  Willem Bruil en wat simpele zielen hieronder leven met hun conservatieve gedachtengang zeker nog in de middeleeuwen. Natuurlijk levert natuur geld op en van kapitaalvernietiging is al helemaal geen sprake. Praktijkvoorbeelden hebben allang bewezen dat investeringen in de natuur zich binnen zeer korte termijn terug kunnen verdienen. Hiervoor zijn zelfs nog zeer voorzichtige rekenmethodes aangehouden. (kijk ook http://www.tripleee.nl/)
  Volledig terecht dus, dat onteigening voor natuur moet kunnen. Diep triest dat sommige mensen nog steeds denken dat we alleen van de landbouw kunnen leven en natuur kunnen missen als kiespijn. Het eerste kan immers helemaal niet zonder het laatste. Wanneer je zelfs al gaat kotsen als je het woord 'natuur' leest, dan raad ik je aan om meteen een gesticht op te zoeken, want dan is het zeer slecht met je gesteld. Het is puur een teken van geestelijke armoede om de natuur de schuld te geven van de beperkingen die NB door overheden aan anderen worden opgelegd. Sterker nog, de beperkingen komen gewoon voort uit de eisen die de maatschappij neerlegt bij de overheid (algemene doelen). Liesbeth verwijt de loslopende stier, dat de boer is vergeten het hek dicht te doen. En oh ja, 'onkruid' is een term die niet in de natuur voorkomt. Dus voor alle boeren die steeds weer moeten klagen over onkruid in natuurterreinen: Schoenmaker blijf bij je leest.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.