Redactieblog

671 x bekeken 4 reacties

LTO: afzet onbewerkte drijfmest wordt spotmarkt

De afzet van onbewerkte drijfmest in de akkerbouw zal de komende jaren fors afnemen.

Dat zegt Peter Brouwers, portefeuillehouder mest en mineralen van LTO Nederland. "De afzet van drijfmest zal niet helemaal verdwijnen, maar het zal een stuk minder worden. Ik verwacht dat je het kunt vergelijken met de spotmarkt voor de melk. De drijfmest zal voor een dagprijs worden afgenomen."

Brouwers baseert zijn visie op de hoge afzetkosten en het aanscherpende mestbeleid. "De gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat worden scherper, waardoor het steeds lastiger wordt met gewone drijfmest te bemesten, omdat de verhouding van stikstof en fosfaat hierbij vrij vast ligt. Dit past niet in precisiebemesting."

Door de gelijkblijvende mestproductie en een afnemende vraag naar mest zullen de kosten voor mestafzet voor veebedrijven op een hoog niveau blijven.

Voorzitter Jaap Uenk van de sectie meststoffendistributie van Cumela onderschrijft de visie van Brouwers niet. "De mestdistributie van onbewerkte mest blijft de basis van de kosten voor mestafzet. Mestverwerking zal dan ook aanvullend plaatsvinden op de mestdistributie en niet de hoofdzaak worden." Uenk vindt dat bij de initiatieven voor mestverwerking vooral gekeken moet worden naar afzetmogelijkheden en de afzetkosten van de eindproducten.

Mestac voorziet ook dat onbewerkte drijfmest de grootste afzetmarkt zal blijven. "Organische stof is noodzakelijk voor een goede bodemvruchtbaarheid. Vooral in het voorjaar willen akkerbouwers homogene kwaliteitsmest met vooraf bekende gehaltes als basisbemesting", aldus John van Paassen, voorzitter van Mestac.

Mestac vindt dat veehouders zelf hoofdverantwoordelijk zijn voor de hoge mestafzetprijzen en de hoge bijbetaling aan akkerbouwers.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  fungie

  Peter Brouwers stelt dat bij onbewerkte mest de verhouding N en P niet precies past. Dit is toch vrij eenvoudig aan te vullen met kunstmest.
  Onbewerkte drijfmest blijft de basis.
  Wel betrouwbare homogene mest.

 • no-profile-image

  Jaap van Zwieten

  Zo duur is het bewerken van drijfmest niet; Koeienmest is heel makkelijk te scheiden in compost, met relatief veel fosfaat, en een vloeibare fractie met relatief veel stikstof. Ik zelf heb samen met een compagnon een adviesbedrijf, dairyconsult, en we hebben klanten in Spanje dit dit doen, het is een hele eenvoudige machine. De droge fosfaatrijke compost wordt verkocht. De vloeibare fractie wordt op eigen grond gebruikt.

 • no-profile-image

  peeters

  dus akkerbouwers word eens wakker die nu nog drijfmest gebruiken!!! en gebruik vaste mest .
  de eerste bewijzen van afgelopen seizoen bewijzen al met vaste mest meer opbrengs bij mais door geleidelijk aan vrijkomen stikstof.
  niet alleen€ tellen maar ook de stijgende waarde van grond (met vaste mest) moet je meetellen .

 • no-profile-image

  veehouder

  Wat een stemmingmakerij. Bedenk goed dat al dat be- en verwerken van drijfmest vele malen duurder is dan de gemiddelde prijs die drijfmest in de akkerbouw kost (en heeft gekost) en, als het dan grote hoeveelheden mest uit de markt haalt, de prijs van de overige mest zoveel omlaag haalt dat het onbetaalbaar lijkt. Gevolg: Be- en verwerkingsprojecten krijgen de zaak niet rond en sterven een stille dood.

Of registreer je om te kunnen reageren.