Redactieblog

2 reacties

'Koeien niet op stal voor mestbeleid'

Het aangescherpte mestbeleid is geen reden voor melkveehouder om hun vee op te stallen.

Dat blijkt tijdens een telefonische rondgang langs rundveeadviseurs. Volgens de normen van 2008 is het opstallen van vee op zandbedrijven gunstiger op mineralengebied dan weiden. Het mestbeleid is volgens de adviseurs voor bedrijven die bewust kiezen voor weiden echter geen reden om de koeien op stal te zetten.

In 2008 verhoogt de werkingscoëfficiënt voor rundveedrijfmest op bedrijven die weiden van 30 naar 40 procent. De werkingscoëfficiënt voor rundveedrijfmest voor bedrijven die de koeien opstallen blijft 60 procent. Hierdoor is er voor bijvoorbeeld bedrijven op zandgrond met derogatie en 28 hectare gras en 12 hectare mais 10 procent meer ruimte voor kunstmestgebruik bij maaibedrijven dan bij beweidingsbedrijven.

Volgens de adviseurs is het mestbeleid niet bepalend voor de keuze tussen weiden en maaien. Arbeid en een kleine huiskavel spelen bij deze keuze een belangrijkere rol. Melkveehouders die hun koeien buiten laten kiezen hier bewust voor en nemen het nadelige effect op het gebied van mestbeleid op de koop toe.

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Grensboerke

    Of het wel of niet van doorslaggevend belang is, maakt niet uit. De regelgeving moet consequent zijn, als je links roept dat je er voorstander van bent dat de koeien in de wei blijven, dan moet je niet rechts het mestbeleid zo maken dat het nadeliger is om de koeien naar buiten te doen dan ze te laten weiden. Maar het probleem is dat de bedenkers van deze plannen niet de kennis hebben van het boerenbedrijf en al helemaal geen inlevingsvermogen.

  • no-profile-image

    gert

    wat zeggen de boeren zelf ?

Of registreer je om te kunnen reageren.