Invoering kwaliteitssysteem veevervoer uitgesteld

De transportsector krijgt uitstel voor het afronden van de eigen kwaliteitssystemen voor diertransporten.

Landbouwminister Gerda Verburg geeft de betrokken organisaties tot 1 april de tijd de protocollen op het punt van onafhankelijke controles en sancties bij overtredingen in orde te maken.

Dat zei zij vandaag in een debat met de Tweede Kamer. De kwaliteitssystemen die de ingetrokken brancheprotocollen moeten vervangen, hadden eigenlijk al op 1 januari klaar moeten zijn. Eind december lagen er twee conceptvoorstellen van de Nederlandse Bond van Waaghouders van Levend Vee en de Stichting Dierwaardig Vervoer waar Verburg in beginsel achter staat, maar die op een aantal punten nog moeten worden verbeterd.

Desondanks wordt wel al met de systemen gewerkt. Dat betekent dat ondernemers die gebruik maken van aangesloten vervoerders, keuringen aan de klep ontlopen. Van de 290 transporteurs die vee vanaf de boerderij vervoeren, doen er 203 mee. Bij exportverzamelplaatsen gaat het op 14 van de 18 bedrijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.