Redactieblog

12 reacties

Van wie zijn de toeslagrechten?

De uitspraak van de Pachtkamer in Zwolle verbaasde mij niet.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Hertog Jan

  Helemaal mee eens vergaderboer. Een veel gehoord argument is dat we die rechten, net als het quotum, helemaal gratis hebben gekregen. Blijft de vraag, wie heeft nou al die tijd de grond bewerkt en die koeien gemolken en als tegenprestatie de (enige)overeenkomst, de pacht betaald. Ik dacht toch zeker te weten dat het het feodalestelsel was afgeschaft.

 • no-profile-image

  -

  Als dat echt een rechter is, die op dit forum het eerst reageerde en die intelligente vraag stelt, snappen wij waarom zo'n uitspraak tot stand kan komen.
  Maar er zal wel een verpachter achter schuil gaan.

 • no-profile-image

  idee

  Alles lijkt 50/50 verdeeld te moeten worden. (suikerquotum, melkquotum, toeslagrechten,.. nog een geluk dat de pachter de vrouw die hij tijdens de pachtperiode heeft versierd niet hoeft te delen...)

  Gezien het voorgaande wil ik voorstellen dat ook de waardestijging van de grond dan maar wordt gedeeld.

  Als dit wordt geregeld, dan dan heeft dat als bijkomend voordeel dat vanzelf het pacht-rendement voor de verpachter stijgt.....

 • no-profile-image

  Hertog Jan

  Destijds werden de Feodale Leen-Heren geacht zich ook als Heren te gedragen. Zij mochten bv geen handel drijven dat was iets "minderwaardigs". Maar tegenwoordig hebben de "Heren" leidinggevenden blijkbaar alle "maatstaven" verloren. Ook het "rechtssysteem" past zich blijkbaar aan aan de nieuwe moraal.

 • no-profile-image

  Rechter

  U bent waarschijnlijk een pachter , vergaderboer ?

 • no-profile-image

  -

  zotte uitspraak. Klassejustitie!!! Weer een van de betere bewijzen, dat we in Nederlang geen onafhankelijke rechtspraak hebben. Betreffende rechter zal wel relaties hebben bij grootgrondbezitters oid.
  Als dit niet het geval is, hebben we te maken gehad met een rechter die er niets van heeft begrepen, een grote lul dus.
  LTO ga er voor t/m het europesche hof van justitie!!!!

 • no-profile-image

  Harry vd Heuvel

  Ik vind dat de toeslagrechten voor 100% toebehoren aan de pachter omdat die ze ook heeft opgebouwd als inkomenssteun en compensatie voor de slechte prijzen van landbouwgewassen. Bovendien heeft de pachter ook het oogst en teeltrisico gelopen en haalt de verpachter zijn rendement uit de waardestijging van zijn belegging . mvg Harry

 • no-profile-image

  Vergaderboer

  Antwoord op de vraag van Rechter: nee, ik ben geen pachter, maar heb allemaal eigen grond. Dat houdt echter niet in dat je geen rechtsgevoel kunt hebben.

 • no-profile-image

  Harry Brouwer

  Helaas zullen deze rechten door de verpachter zelden gratis aan een nieuwe pachter ter beschikking worden gesteld.. Deze mist bovendien nog steeds 50 % van de rechten, en zou dus een lager pacht moeten betalen voor die hectares die niet gedekt zijn door toeslagrechten... interessant. Hoe gaat de verpachter om met rechten van diverse waardes terwijl de pachtprijs op vergelijkbare grond dezelfde is ??? Bovendien zijn de rechten er alleen maar omdat de pachter er in het verleden gewaasen op geteeld heeft die voor PRIJSCOMPENSATIE in aanmerking kwamen vanwege de gedwongen prijsverlaging door de EU. De verpachter heeft zich toen niet laten horen , nee 15 jaar later als deze rechten een bepaalde waarde gaan vertegenwoordigen wordt men wakker. Alsof de verpachter niet reeds genoeg bezit moet ook dat laatste beetje er nog bij en mag de pachter na afloop met een fooi het land verlaten. Lang leve ons rechtssysteem.

 • no-profile-image

  Erik

  Wij zijn geen LTO lid meer en het wordt ons nu nog maar weer eens duidelijk gemaakt waarom. Bij een uitspraak als deze had in mijn ogen de LTO voor in de zaal aanwezig moeten zijn en hier direct tegenin gaan. Dat een organisatie met zoveel belanghebbenden hier nog over moet nadenken komt bij mij over als gebrek aan daadkracht.

 • no-profile-image

  -

  Ja, we zijn met dit land weer op de terugweg naar de middeleeuwen

 • no-profile-image

  V.d. Klippe

  Hallo schrijver,

  Ik ben het 100% eens met uw conclusies. Mc Sharry is ingesteld om te lage prijzen voor de boer aan te vullen tot een redelijk inkomen. De verpachter heeft hier ook nooit wat van gekregen en had daar ook geen recht op, omdat Mc Shaary (en nu premierechten) niet (en nooit) is bedoeld om het inkomen van een verpachter aan te vullen. Bovendien heeft de pachter er voor gezorgd door de keuzes, die hij maakte (lees: wel een deel mais verbouwen en quotum bijkopen en zo meer melkpremies opbouwen) dat er premierechten ontstaan zijn op zijn bedrijf dankzij de bedrijfsvoering van de pachter.
  Mijn advies: rechters korrigeer uw ondeskundige collega en kom terug van deze ondeskundige uitspraak.

  Hopende met deze reaktie een steentje bij te dragen aan een betere en rechtvaardige uitspraak van een deskundige rechter.

  V. d. Klippe

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.