326 x bekeken

Uitstoot broeikasgassen land- en tuinbouw moet omlaag

Het kabinet stelt tot 2011 58 miljoen euro extra beschikbaar voor de beperking van de uitstoot van broeikasgassen in de land- en tuinbouw.

Dit geld wordt onder meer gebruikt om de groei van het areaal energie-zuinige kassen te stimuleren en voor onderzoek naar ander veevoer en emissie-arme stalsystemen.

De maatregelen moeten leiden tot een besparing van de CO2-emissie van 1 tot 2 megaton per jaar in 2020. Ook de uitstoot van andere broeikasgassen zoals methaan en lachgas moet omlaag, zo blijkt uit het werkprogramma Schoon en Zuinig dat minister Jacqueline Cramer van Vrom gisteren presenteerde.

Of registreer je om te kunnen reageren.