18 reacties

LTO: imago megabedrijf opkrikken

Veehouders die plannen hebben voor megabedrijven, moeten beter benadrukken dat zij daarmee grote stappen voorwaarts zetten.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Verony v.d.Hulst v.d.Hoff

  Geen plaats meer voor gezins bedrijven? wat is daar mis mee??
  Het landschap wordt er niet mooier van door deze mega bedrijven, maar het belangrijkste is : DE LEEFBAARHEID van het dorp wordt ernstig aangetast.
  In ons dorp van 1100 inwoners komen mega bedrijven, waar in de gebouwen buitenlandse werknemers in wonen, die hier komen werken maar waar het dorp NIETS aan heeft voor de leefbaarheid. En dan nog maar te zwijgen over de stank overlast, want we hebben GROTE twijfels over die dure lucht wassers,
  Is dat wat de LTO wil?????

 • no-profile-image

  J.Huys

  Natuurlijk is er schaalvergroting nodig. Maar laat ons ook niet het traditionele Nederlands landschap vergeten. Laat de echte boeren en tuinders verantwoord uitbreiden. Ik ben echter bang dat door de zgn. megabedrijven het belang van de Nederlandse boer er bij inschiet. Grote investeerders gaan er zich mee bemoeien, die geen enkele voeling of betrokkenheid hebben met de Nederlandse boer. Als men dan met deze megabedrijven zo geweldig goedkoop kan produceren, laat hun dan een kleine bijdrage doen aan de traditionele landbouw, zodat we ons landschap toch behouden.
  Overigens denk ik, dat megabedrijven op industrieterreinen thuishoren, zeker als er investeerders of projectontwikkelaars mee gemoeid zijn, die geen enkele binding hebben met de agrarische sector.

 • no-profile-image

  slobber

  Gewoon niet op reageren. Wakker dier heeft nog nooit blijk gegeven van enige kennis. Ze zijn alleen heel gemakkelijk te beinvloeden, maar de meesten hebben nog nooit een koe of varken in het echt gezien!!

 • no-profile-image

  F Oerlemans

  Als maatschappelijke organisaties en daarmee ook de samenleving waarin en waarvoor wij varkensvlees produceren geen megabedrijven willen is het verstandig om hieraan gehoor te geven. Ondernemen kan toch ook op meerdere lokaties van rendabele omvang, en misschien gezondheidstechniche veel beter dan op een lokatie 10.000 varkens of meer.Denk hierbij vooral bij eventueele calamiteiten

 • no-profile-image

  gli

  Of we het nu willen of niet:
  Nederland is een handelsnatie. Als er geld te verdienen valt moet er volgens de natie en in ieder geval volgens het landelijke management, heel veel wijken. Iets wat dat management, of dat nu vertegenwoordigd wordt door banken, politiek of standsorganisaties, overigens niet gemakkelijk zullen toegeven. Megabedrijven verdienen vrijwel zeker meer per varken dan de boer die er 100 heeft en waar de dieren het (misschien, dat is ook nog lang niet zeker!) qua dierenwelzijn wat beter hebben.
  Natuurlijk, als er dierenmishandeling plaats vindt zal er ingegrepen worden.
  Maar als er iets op het randje plaats vindt?
  Geld en schaalvergroting zijn in!!! Zij zullen het meestal winnen!!
  Handel! dat is het in ons land! Ja toch!!

  Dit is een reactie zonder dat ik een exclusief standpunt ten beste geef!

  gli.

 • no-profile-image

  J.M.Dunnebier

  Varkenshouders moeten zich niet laten bedotten door het L.T.O.,immers met adviezen en voorlichting van datzelfde vakorgaan zijn al dit soort problemen ontstaan.
  De markt c.q. de consument accepteert de gevolgen van de huidige bioindustrie niet meer.

 • no-profile-image

  riky schut-hakvoort

  LTO vergeet de belangen te behartigen van een grote groep boeren in Nederland!

  LTO zou een stap voorwaarts maken door nu samen met Milieudefensie op te trekken en een duidelijke visie te bepalen over de toekomst van de intensieve veehouderij.
  Burgers en boeren zijn gezamenlijk verontwaardigd over de ontwikkeling van agroparken. Regio's en dorpen voelen de dreiging voor de landelijke omgeving en de beperkte ruimte die wordt ingenomen door de bouw van megastallen.
  De landbouw ontwikkelings gebieden zijn immers bedoeld voor bestaande, meestal gezinsbedrijven, die in het kader van de ecologische hoofdstructuur en reconstructie van het platteland verplaatst moeten worden.
  LTO heeft de taak voor deze groep op te komen. Deze boerengezinnen leven al erg lang in onzekerheid over hun verplaatsing en toekomst.
  Het valt toch aan te nemen dat LTO de positieve ontwikkelingen van het landbouwbeleid van de afgelopen jaren kent? Zoals de inkrimping en opkoopregeling, het dierenwelzijn, het natuurbehoud en de herinrichting van het platteland? We hebben nu toch vijf miljoen varkens minder!
  Met nog meer intensieve veehouderij door de extra dierrechten draaien we de klok terug.Een toename van productie zal enkel marktverstorend werken en daarmee kunnen de multinationals nog goedkoper voedsel/vlees inkopen.
  Wij in Nederland hebben meer dan vlees genoeg. We zijn voor een groot deel afhankelijk van export. En laten we nu niet denken dat wij de wereld moeten voeden.
  Er geldt nog altijd: " Ieder land heeft recht op voedselsouvereiniteit"!

  Riky Schut-Hakvoort
  boerin

 • no-profile-image

  wakker dier hier

  Dat wordt exporteren van levende dieren!
  Zullen die boerekes van buten het dan nooit leren?
  Vlees is altijd moord, wie vlees vreet is medeplichtig.

 • no-profile-image

  J.P.

  kijk, typisch een wakker dier reaktie! ff voorop, ik ben geen voorstander van superfarms, dat terzijde, maar ik EET wel graag een stukje vlees. Dat jij het over vreten hebt zal er wel mee te maken hebben dat van je eigen manieren uitgaat! Jij zegt vlees is moord, dus ik ben een moordenaar? dank je, maar maak je dan druk om de echte moordenaars in dit land!! kinderen van 16 jaar steken te pas en te onpas iemend dood, lijkt me echt iets om je druk om te maken!!!!!! verders het volgende; de mens leeft al jaren van dieren, dat is de natuur daar gebeurt dat ook. Vroeger moest men ook wel om te overleven maar dat zijn jullie allang weer vergeten. Daarom bezin je eerst eens goed voordat je iets roept, en als je dan wat roept doe dat dan met respect en op een normale nette manier!! bij deze.......

 • no-profile-image

  klein boertje

  de lto kas zal wel weer goed gespekt worden door collega rabobank als t megabedrijf weer door kan gaan !

 • no-profile-image

  gerard van exel

  Ik zie het als een ontwrichtende ""tussenoplossing"" om in rustige buurtschappen giga-varkensbedrijven te stichten.
  Als wij verdere intensivering accepteren,moeten wij die lokaliseren op industrieterreinen of in havengebieden.Daar horen dit soort activiteiten thuis.Combinaties met voer-,mest en slachtbedrijven liggen dan voor de hand.

 • no-profile-image

  Roelf de Boer

  De actie van LTO verdient ondersteuning, maar dat betekent wel kiezen voor LTO en voor de ketens;


  Waar liggen de Agro clusters van de Intensieve veehouderij??

  Ik heb regelmatig over gepubliceerd: Noem het maar : "animals ports".

  Zie bijv. een stap voor een Eiwit corridor dan wel een integrale gebiedsontwikkeling in Oost Brabant;

  In een dergelijke lijn past ook mijn initiatief voor een Poultry centre te Barneveld en een vijf tal kalverlocaties in de Gelderse vallei. En natuurlijk het initiatief inzake het gezinsbedrijf PLUS.

  De Greenports kunnen een goede inspiratiebron zijn.

  Mijn lijn loopt via vier lijnen:
  - Energie en watergebruik
  - Landschap en architectuur
  - Goede logistieke posities
  - De ruimtelijke opbouw van samenhangende clusters

  Deze vier lijnen kunnen worden verwerkt tot een nieuw Merk>>>>>> een BRAND (eng)
  Dit model ligt vast in het model dat ik heb ontwikkeld voor LNV (Veerman).
  Een stap vooruit kan nu gezet worden.

  Ik beschouw deze initiatieven als een onderdeel van een strategie van LTO maar ook van de ketens LTO mag niet opnieuw de hete kooltjes uit het vuur halen.

  Graag ben ik bereid om eea toe te lichten.

  Roelf de Boer 06 128 14 777

 • no-profile-image

  m

  Bij ons achter komt ook z'n megabedrijf, de boer komt er niet wonen. Wij vinden helmaal niet erg dat er dieren komen maar dan moet het wel een familiebedrijf zijn waar een gezin van kan leven, en het hoeft niet z'n megabedrijf te worden.
  STOP DIE GROTE BEDRIJVEN

 • no-profile-image

  klein boertje

  als dat de trend is alles mega..varkens..koeien.. kippen..maar dan ook supermarkten..winkels..dienstverlening,enz,enz.. vraag ik me af hoe straks de kleine zelfstandige en uberhaupt nog iemand de kost moet verdienen..?of is het dan meer een soort rusland in het klein in dit landje..?

 • no-profile-image

  Margje Vlasveld

  Grote stappen voorwaarts op het gebied van milieu, landschap en dierenwelzijn door schaalvergroting... Waar heeft de voorzitter van de vakgroep varkenshouderij het over dacht ik toen ik deze noodkreet van haar las. De intensieve varkenshouderij past gewoon niet meer in de nieuwe tijd. Ooit is de slavernij afgeschaft, nu is het de beurt aan de mensonwaardige landbouw. Maar uiteindelijk zou ze wel eens gelijk kunnen krijgen. Ja, ga zo door en steeds minder mensen zullen varkensvlees willen eten. Dat is een goed voor het milieu, het landschap en er is minder dierenleed.

 • no-profile-image

  jansma

  Aan de meeste reactie kun je wel zien dat ze niet weten wat er speelt en alleen beetje meelopen met de partij voor de dieren en kornuiten, gerard slaat de spijker op zijn kop maar dat geeft weer problemen met vergunningen omdat het geen industrie is volgens de wet.
  En als er hier geen grotere modernere bedrijven komen dan word dit gat ingevuld door de ondernemers in oost europa en weten we zeker dat we geen invloed meer hebben op de dierwelzijn etc daar.
  ook moeten er wel meer gebouwd worden omdat de vraag naar vlees wereldwijd toeneemt, er komen steeds meer mondjes die gevuld moeten worden en die kunnen niet leven van alleen maar plantaardig voedsel.
  omdat we dan weer veel meer ziekenhuizen moeten bouwen en verplegers en doktoren moeten opleiden om al die mensen die ziek worden omdat ze geen vlees meer eten.
  Dus word nu eens wakker Wakker dier en kornuiten de grote bedrijven verdrijven naar andere landen is niet de oplossing

 • no-profile-image

  Jan de Wilt

  De uitlating van de voorzitter van LTO Varkenshouderij over megabedrijven getuigt van leiderschap, omdat zij hiermee lijnrecht ingaat tegen de heersende opinie in de samenleving en in de agrarische sector. Studies geven aan dat met schaalvergroting, gesloten bedrijven, eigen mestverwerking en eigen diergezondheidszorg en mogelijk zelfs een eigen slachterij inderdaad een flinke sprong in duurzaamheid te bereiken is. Plaats dergelijke megabedrijven dan wel op groene bedrijventerreinen. De glastuinbouw heeft de voordelen van grootschalige clusters al lang ontdekt. Wanneer het om dieren gaat, ligt schaalvergroting gevoeliger. Daarom is transparantie belangrijk: laat maar zien hoe de dieren worden gehouden, bijv. door skyboxen of webcams in de stallen.

 • no-profile-image

  Boer/ondernemer

  Veel Plattelandsondernemers willen kansen benutten in de sector toerisme en recreatie. Hoe verhoudt zich dat tot de vestiging van SUPERFARMS ? Er moet meer onderzoek komen en de overheid moet strenge voorwaarden stellen!
  Wat zijn de gevolgen voor het milieu ( de omgeving) als we een bedrijf van 20.000 varkens vergelijken met 10 bedrijven van 2000 varkens? In het verleden hebben ervaringen in Oost Duitsland bewezen dat SUPERFARMS geen garantie bieden tot economisch succes!

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.