294 x bekeken 1 reactie

In 2010 overal ethanol en biogas tanken

Binnen drie jaar moet er een landelijk dekkend netwerk komen van tankstations die ethanol, biogas en aardgas leveren.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Sjoerd Nienhuys

    Afgezien van de landschappelijke verbetering hebben nieuwe en grotere varkenstallen stallen en terrein inrichting ook beter de mogelijkheid om grote hoeveelheden biogas te produceren uit de varkensmest. Methaan (CH4) is een broeikasgas dat ongeveer 21 keer zo sterk is als CO2 (schadelijk in milieutermen) en uitstekend als brandstof voor generatoren en voertuigen gebruikt kan worden. In Zweden zijn al meer dan 40 biogas tankstations in gebruik, terwijl het openbaar vervoer tot 90% overschakelt op biogas. In Skane rijden reeds tezamen meer dan 400 bussen en vrachtwagens op biogas of aardgas dat grotendeels uit methaan bestaat.

    Dat methaan kan behalve uit het gemeente riool ook uit de mest van de varkens (en koeien) gehaald worden. Door directe vergisting van 3kg mest wordt ongeveer 0.2m3 gas per dag per varken geproduceerd. Oude en kleine stallen ombouwen is relatief kostbaar. Proefprojecten geven aan dat 5000 vleesvarkens ongeveer 1000 m3 biogas/dag leveren, wat goed is voor ongeveer 500 huishoudens. Nieuwe stallen voor 200,000 varkens zouden dan ook voor 20,000 woningen biogas kunnen aanleveren en daarmee tegelijkertijd een zeer grote reductie aan CO2 en CH4 emissies. Die reducties kunnen zelfs geld of subsidie opleveren onder het Kyoto protocol. In aanvulling daarop is de vergistte en gedroogde slurrie een uitstekende vervanger voor kunstmest, bovendien stinkt het niet. Dat zijn belangrijke milieuoverweging waar Milieudefensie wel wat mee kan.

    Biogas uit het riool kan sterk opgevoerd worden door toevoeging van gemalen zacht keukenafval. Hiervoor is echter een aanpassing of uitzondering op het Bouwbesluit nodig, want in Nederland zijn de gootsteen shredders niet toegestaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.