Redactieblog

167 x bekeken

Daling kosten natuur- en landschapsbeheer

Natuur- en landschapsbeheer heeft in 2005 in Nederland 881 miljoen euro gekost.

Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS. De kosten zijn hiermee met 36 miljoen euro gedaald ten opzichte van 2003. In 2001 lagen de kosten nog op 951 miljoen euro.

De kosten bestaan vooral uit de verwerving, inrichting en beheer van natuurterreinen en het behoud van natuurwaarden van het landschap.

De kosten die voor rekening van de overheid komen, lagen in 2005 op 574 miljoen euro. De daling van de kosten doet zich met name voor bij de particuliere natuurbeschermingsorganisaties (NBO’s), waaronder agrarische natuurbeheerders. Zij gaven in 2005 met 395 miljoen euro 28 miljoen euro minder uit dan in 2003.

De activiteiten van de particuliere natuurbeschermingsorganisaties worden in belangrijke mate mogelijk gemaakt door bijdragen van huishoudens. In 2005 ging het om 135 miljoen euro. Dit bedrag komt onder andere uit contributies, giften, nalatenschappen en bijdragen uit loterijen.

Het natuurbeheer bracht in 2005 74 miljoen euro op. Dit werd vooral verdiend door de verkoop van gekapt hout.

Of registreer je om te kunnen reageren.