373 x bekeken 4 reacties

Reconstructiewet lijkt overbodig

Henk Dokter
Er zijn nog maar 7 bedrijven verplaatst voor de reconstructie. Hopelijk werpt de Kamer de vraag op waarom die wet zo nodig was.

Vier jaar nadat de Reconstructiewet werd ingevoerd wordt het tijd voor een eerste beoordeling van de resultaten. Dat gebeurt ook. In juni gaat de Tweede Kamer te velde onderzoeken wat de resultaten zijn. Alterra heeft ondertussen de eerste evaluatie al naar buiten gebracht.

Mij valt op dat in persberichten en samenvattingen zoveel positieve punten naar voren worden gebracht. Ook in haar reactie op het evaluatierapport benadrukt minister Verburg (LNV) de punten die zij positief vindt.

Toch is te hopen dat de Tweede Kamer daar straks doorheen prikt. Als ik het evaluatierapport goed lees, begrijp ik niet goed dat er zoveel positiefs gezegd kan worden over die hele reconstructie in de vijf veedichte zandprovincies.

Doel is grootscheepse verplaatsing van varkensbedrijven. Het aantal werkelijke verplaatsingen na 4 jaar: zeven, zegge en schrijve. Terwijl de reconstructieprovincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg 230 tot 262 bedrijven genomineerd hebben voor verplaatsing. Toegegeven, 193 verplaatsingen zijn in voorbereiding.

Het evaluatierapport zelf zaait grote twijfel over het welslagen van die voorbereidingen. De Alterra-onderzoekers beschrijven hoe moeilijk het is geschikte locaties te vinden. Voor nieuwvestiging in landbouwontwikkelingsgebieden en op speciale locaties is op papier volop ruimte. In de praktijk echter bestaat tegen deze bedrijven grote weerstand bij betrokken gemeenten, burgers én ook bij boeren die er al zitten. Dus dat moeten we nog maar zien.

Ook op andere punten laat de reconstructie nog weinig resultaten zien. Gaandeweg werd verbetering van landschap en milieu een minstens zo belangrijk doel als het verplaatsen van varkensbedrijven. De reconstructie zou de overlast van ammoniak en stank verminderen, de verdroging tegengaan en aankoop van landbouwgrond voor EHS-natuur versnellen. Geen van die verwachtingen is uitgekomen.

Bij mij dringt zich de vraag op of de Reconstructiewet niet veel te ambitieus is. En of je voor de resultaten die wel worden bereikt die wet wel nodig hebt. Jammer genoeg werpt Alterra die vraag niet eens op. Of misschien mocht dat niet van opdrachtgever LNV.

« vorige | volgende »

Laatste reacties

 • no-profile-image

  maydonna

  is het voledig met de bovenstaande reacties eens heb zelf een varkenshouderij in reconstructie ben ook deelneemster zit al 12 jaar op het schop blok voor gemeente waterschap en provincie.het is alsof je een ongewenste vreemdeling bent op je eigen bedrijf . je moet oprotten voor natuur waterberging woonwagenbewoners woningbouw en industrie voor een geboden grondprijs van 3.75 welke ondernemer kan daar in een l.o.g. gebied iets voor terug kopen Het is schandalig over emotionele schade praten we niet eens . na 12 jaar zijn mijn kinderen opgegroeid en willen niet meer verhuizen. Een gezond renderend varkensbedrijf word door de politiek kapot gemaakt . Een knappe minister die dit oplost ik geloof er niks van. weet je wat het mooiste is. Let wel tot vorige maand had ik een bestemmingsplan uit 1962 volledig agrarisch dus niets gerealiseerd geen e.h.s geen groene hoofdstructuur ik kan gewoon uitbrijden 12 ha kassen of vergisters of varkensstallen welke ondernemer bied hiervoor meer dan 3.75 Ondertussen lullen ambtenaren heel mooi verder over reconstructie dat er al zoveel gerealiseerd is . afrekenen moeten ze met ze op prestaties en niet op woorden of papier, dan kunnen ze allemaal naar huis.

 • no-profile-image

  Martin Kevelham

  Tja dit wist ik enkele jaren geleden al. Ben redelijk betrokken geweest bij de recontruktie pilot Haarlo-Neede. Pure kapitaalsvernietiging. Wie inversteert nu miljoenen alleen om een bedrijfsverplaatsing te realiseren.... een inverstering zonder rendement, dus een wet zonder rendement, dus onzin. Ach ja, er worden natuurlijk wel ambtenaren en adviesburo's beter van, die declaren wel. Helaas is het nuchtere boeren verstand in de politiek al heel ver zoek.

 • no-profile-image

  Lidy Holtmaat

  Volkomen eens met de opmerking dat de reconstructie te weinig resultaat heeft opgeleverd, vooral voor de intensieve landbouw. Het geld is besteed aan dure rapporten en adviesbureaus. Op papier is snel een lijn gezet, maar met de echte gebiedskennis is het vaak bedroefd gesteld. Natuur mag en moet, maar er zijn grenzen, zoals een bedrijf verplaatsen op basis van een bijzonder plantje. De werkelijke gebiedskennis wordt vaak genegeerd. Vooral de recreatieve sector lijkt er tot nog toe beter van te worden. In plaats van extensivering van landbouwbedrijven, wordt er steeds meer agrarische grond onttrokken aan de sector, b.v. EHS die er op termijn toch wel komt,vanwege de hogere grondprijs die stoppende agrariërs van provincie krijgen voor bestemming EHS. De verwachting voor de EHS zal dus wel slagen, het is hier slechts een kwestie van geduld en lange adem. Uiteindelijk wordt er toch aan de hoogste bieder verkocht en heeft de landbouw, die graag wil extensiveren het nakijken. Tot zover mijn korte reactie.

 • no-profile-image

  Th.Reintjes

  Iemand met nuchter verstand en kennis van zaken,had dit al langvoorspeld.Als men bedrijven die op een zeer goede plaats staan weg wil werken,dan is de vraag,wat zijn dat voor figuren die in dat reconstructie proces de dienst uit maken. Als men werkelijk iets goed wil doen moet het goed onderbouwd zijn. Mijn ervaring is, Koehandel, geen respectvoor andermans eigendom of leefomgeving,het geld wat voor de verplaatsers er moet zijn is aan andere zaken over de balk gesmeten.Men spreekt hier over de schadlijkheid van ammoniak! Maar er wordt aan de de grote zuiverende werking voorbij gegaan.die is mischien wel zobelangrijk voor het milieu dat de schadelijkheid ver waarloosbaar is.Een zeer goed neutraalwetenschappelijk onderzoek is hier toch van het grootste belang.Waar gaat het eigenlijk om? Het milieu of het geld? De geloofwaardelijk bij de mensen verdwijnt als sneeuw voor de zon. Maar als er echt is een keer wat ernstig is en de mensen het niet geloven,is het een grote ramp!

Of registreer je om te kunnen reageren.