2 reacties

Niet iedereen houdt van Annie

Henk Dokter
Annie Schreijer is krapjes herkozen tot voorzitter Kamercommissie. Ze was dat al de laatste 4 jaar en haar herverkiezing zou eigenlijk een formaliteit moeten zijn. Dat was het niet.

Annie Schreijer-Pierik (CDA) opnieuw gekozen tot voorzitter van de vaste commissie LNV van de Tweede Kamer . Ze was dat al de laatste 4 jaar en haar herverkiezing zou eigenlijk een formaliteit moeten zijn. Dat was het niet. Er waren 17 leden van deze commissie die (schriftelijk) hun stem uitbrachten en daarvan waren er acht op Annie Schreijer. De andere negen waren blanco of op een ander lid van de commissie, hoewel die geen kandidaat waren.

Ook al is ze herkozen, een mooie uitslag is dit niet. Een kandidaat voor deze functie hoort een aanvaardbare kandidaat te zijn voor liefst alle leden. Je wilt liever niet omstreden zijn. Nu begint ze toch niet helemaal schadevrij aan zo’n nieuwe periode. Deze stemmingsuitslag is nog veel vervelender dan vier jaar, toen twee stemmen niet op haar uitgebracht werden.

Op haar eigen webpagina zegt ze er niks over, maar Annie vertrouwde me wel toe het zelf ook vervelend te vinden.

Wel 32.000 voorkeurstemmen, maar toch houdt niet iedereen van Annie.
Voor haar is het voorzitterswerk belangrijk. Als ‘gewoon’ Kamerlid heeft ze een beperkte portefeuille: plattelandsbeleid, flora, fauna, natuur, toerisme en recreatie. Over eigenlijke landbouw mag ze van haar fractie niet het woord voeren. Omdat ze zelf van een varkensbedrijf komt zou dat als belangenverstrengeling kunnen worden beschouwd. Die keren dat ze sprak over wild en jacht kreeg ze ook al voor de voeten geworpen dat ze de belangen van de jagers verdedigt. Haar man jaagt, dat is bekend.

‘Geheime’ verkiezingen

De Kamer kent een heleboel commissies, waarvan de meeste gerelateerd zijn aan een bepaald ministerie. De verkiezing van een woordvoerder is geheim en lijkt democratisch, maar dat is het niet echt. Iedere keer als de Kamer opnieuw wordt samengesteld, verdelen de secretarissen van de fracties de voorzitterschappen over de fracties. Vervolgens komt die fractie met een kandidaat. Eentje.Zo kwam de LNV-commissie terecht bij het CDA en die fractie schoof Annie naar voren.
Te kiezen valt er dus niks en als gewoon commissielid kun je alleen met een blanco stem of met een stem op iemand anders laten merken dat je de kandidaat niet pruimt. Dat is dit keer dus ook gebeurd.

Ondanks die geheime verkiezing was ik er niet veel journalistiek speurwerk aan kwijt om uit te vinden dat de commissieleden van CDA, PvdA, ChristenUnie en SGP op Annie hebben gestemd. Voor de PvdA-Kamerleden hoort dat kennelijk tot de coalitieverplichtingen, want 4 jaar geleden protesteerden ze met blanco stemmen tegen haar kandidatuur. Tegen waren SP, GroenLinks, Partij van de Dieren en de VVD. De eerste drie zien Annie Schreijer als een vertegenwoordiger van de boerenbelangen.
De PvdD heeft er in een in een persbericht wel een formele draai aan gegeven. Officieel beroept de partij van Marianne Thieme zich op de afspraak dat de voorzitter van een vaste Kamercommissie niet van de zelfde partij mag zijn als de minister met wie de betreffende commissie het meest te maken heeft. Minister Verburg is immers ook van het CDA.
Ook de VVD verklaart het stemgedrag met deze afspraak.

Maar zo’n harde afspraak is dat niet. Wel vinden veel Kamerleden dat dit zo zou moeten, maar bij de verdeling van de voorzitterschappen over de fracties komt het lang niet altijd uit. De VVD vond het in ieder geval geen punt toen partijgenoot Van Aartsen minister was en idem Piet Blauw de commissievoorzitter was.

Van der Vlies niet op de stoel

Een aantal stemmen ging naar Bas van der Vlies (SGP). Vele collega’s zouden hem graag op die stoel zien, want niet alleen is hij het langstzittend, maar ook een zeer gerespecteerd Kamerlid. Maar de tweemansfractie van de SGP kan zo’n voorzitterschap er niet bij hebben. Wel werd het langstzittende Kamerlid opnieuw gekozen tot vicevoorzitter van de LNV-commissie. Invallen hoeft hij zelden. Annie Schreijer neemt haar taak zeer serieus en laat zelden verstek gaan.

« vorige | volgende »

Foto

Laatste reacties

  • no-profile-image

    H. Kuijpers

    Nou ik houd wel van Anny. Zij neemt haar taak zeer serieus, neemt haar verantwoordelijkheid. Ik wens de zeer vakbekwame Anny dan ook veel succes. Nou en dat ze dan toevallig van het CDA is? Ze heeft toch niet voor niets zoveel stemmen behaald!

  • no-profile-image

    Th.Reintjes

    Dat er in Den Haag politiek bedreven wordt is duidelijk. Maar waar we als kiezer en belang hebbende mee uit de voeten kunnen is schijnbaar onder geschikt. We hebben als land en tuinbouw massaal op Annie Schreijer en andere goede mensen uit de sector gestemd. Daarmee hoop je dat ze voor de sector hun kennis verdedigen dat er goede wetten gemaakt worden en geen onzin verkocht wordt.Mijn menig is dat Annie het zeer goed doet!

Of registreer je om te kunnen reageren.