2 reacties

Regeerakkoord met ingebakken EU-conflict

Henk Dokter
Het bijzondere van dit regeerakkoord is dat er voor het eerst in de geschiedenis een ruime passage in voorkomt die gaat over dierwelzijn. Dat heeft de Partij voor de Dieren toch maar weer bereikt door PvdA en ChristenUnie bijna te dwingen zo'n passage op te nemen.

Maar de inhoud is niet erg bijzonder. Het is een opsomming van toezeggingen die minister Veerman al deed bij de begrotingsbehandeling LNV, in december. Aanscherping van wettelijke eisen alleen in Europees verband, nieuwe nota dierwelzijn, nadruk op innovatie en stimulering, hardere straffen voor mishandelaars en strengere controle. Ik zeg niet dat het niks voorstelt, maar nieuw is het niet. Geen wonder dat de PvdD en Wakker Dier er niet hard bij staan te klappen.
Het enige nieuwe is dat er extra geld is begroot voor diervriendelijke stimulansen onder de verzamelpost platteland van in totaal €100 miljoen. Welk – vermoedelijk klein – deel richting dieren gaat, mag de nieuwe minister van LNV straks beslissen.

Bananenschil

Politiek veel beladener is wat het regeerakkoord zegt en vooral ook in het midden laat inzake het EU-landbouwbeleid. Zoals bekend komt er in 2008/2009 een evaluatie van dat beleid. Iedereen weet dat het CDA de gemaakte afspraken wil handhaven. Die opvatting is terug te lezen in de tekst van het akkoord: "De Europese afspraken over de hervorming van het landbouwbeleid vormen het kader voor het Nederlandse beleid."

Iedereen weet ook dat de PvdA de huidige inkomenstoeslagen alleen nog wil toekennen aan boeren die er bijzondere prestaties voor leveren. Ook dát valt terug te lezen in het regeerakkoord: "Het kabinet zal zich er bij de mid-term review in 2008/2009 voor inzetten om de huidige Europese inkomenstoeslagen in de landbouw in de toekomst meer te koppelen aan het realiseren van maatschappelijke waarden, zoals voedselveiligheid en voedselzekerheid, het in stand houden van het landschap en de zorg voor milieu en dierenwelzijn."
Let vooral op de woordjes meer en in de toekomst. De PvdA rekent deze passage naar zich toe en verklaart dat grote veranderingen met de inkomenstoeslagen al mogelijk zijn ver voor 2013, wanneer de huidige afspraken aflopen. Het CDA interpreteert in de toekomst als ná 2013.

De tekst is een zorgvuldig geformuleerd compromis tussen twee coalitiepartners die het op dit punt volstrekt oneens zijn. Daar zullen we zeker nog het nodige over horen. De nieuwe minister van LNV, vermoedelijk van CDA-huize, zal van deze bananenschil chocolade moeten maken.

volgende »

Foto

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Hacm Krabben

    Van bananen chocolade maken is ook niet mogelijk,het meest wenselijke voor ons boeren staat er niet. Maar toch moeten wij als boeren proberen onze belangen veilig te stellen, agrarisch Nederland moet weer leren om met een mond te praten. Nu worden we teveel uitelkaar gespeeld. Ik mis hier het optreden zoals wij dat vroeger gewend waren van het landbouwschap.

  • no-profile-image

    thijs berman

    Een goede analyse! Toch zit er, ondanks de spanning die u terecht aangeeft, in dit akkoord meer ambitie voor de landbouw in Europa dan bij de vorige regering. De eerste test daarvoor is de EU-richtlijn welzijn vleeskuikens, waarover de ministerraad eind maart moet besluiten. Nederland moet zich hiervoor inzetten.

Of registreer je om te kunnen reageren.