Commentaar

2 reacties

FAO: veehouderij slecht voor klimaat

De veehouderij draagt wereldwijd maar liefst 18 procent bij aan het broeikaseffect. Dat is meer dan alle auto's en vrachtwagens bij elkaar.

De veehouderij draagt wereldwijd maar liefst 18 procent bij aan het broeikaseffect. Dat is meer dan alle auto's en vrachtwagens bij elkaar. Dat is de opvallende conclusie van een rapport van wereldvoedselorganisatie FAO. In tijden waarin het klimaat bovenaan de agenda staat, is dat geen beste reclame.

Methaan boerende koe in het mikpunt

Hoe zit dat dan? Wel, de FAO veegt met grote stappen een hele serie van emissies bij elkaar, waarvan de ene een stuk overtuigender is dan de andere. De eerste zijn boerende koeien. Uit de pens komt veel methaan vrij en dat is een heftig broeikasgas. Nou, daar is weinig aan te doen, lijkt me.

Minder keihard wordt het verhaal als de omzetting van bos in landbouwgrond wordt gerekend als een bron van kooldioxide. Ja, bossen kappen is slecht voor alles, dat weten we wel. Maar het is toch een probleem van een heel andere orde dan methaan boerende koeien.

Klaver verdacht

Nog minder overtuigend wordt het verhaal als de vlinderbloemigen worden aangemerkt als belangrijke bronnen van stikstofoxiden - lachgas is eveneens een sterk broeikasgas en zou vrijkomen bij de teelt van leguminose gewassen. De ironie wil dat deze natuurlijke stikstofbinders tot nu toe te boek stonden als super-milieuvriendelijk. In de biologische landbouw worden klavers juist gepromoot.

Het recente IPPC-rapport over het klimaat lijkt de FAO-ideeën te ondersteunen. De concentratie methaan in de atmosfeer is veel hoger dan ze ooit geweest is, dankzij menselijke activiteiten, waaronder de landbouw. Maar dat rapport maakt ook melding van andere bronnen die nog niet goed in beeld zijn. Dan moet je denken aan moerasgas uit de ontdooiende permafrost in Siberië en Canada.

Het lijkt me zaak dat al die factoren goed in beeld moeten zijn voordat de boerende koe en de stikstofbindende klaver worden aangepakt.

Foto

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Els

    Goed punt: eerst alle factoren goed in beeld brengen. Je kunt boerende koeien wel aan gaan pakken, maar wat doe je met de koeienscheten? Een koe windt dagelijks 250 tot 500 liter aan gassen de atmosfeer in. Een groot deel daarvan is methaan.

  • no-profile-image

    Han van Riel

    Ik kan me niet aan de gedachte onttrekken, dat er weer eens een rapport is uitgebracht met als doel de mensheid bang te maken voor alles wat met de natuur te maken heeft. Niemand maakt zich druk over alle "uitlaatgassen" inclusief CO2 van de 6 miljard mensen op deze aarde. Waarom na het energie gebruik nu de koe en de moerassen. Het begint er steeds meer op te lijken dat we het proces niet meer kunnen controleren. Ingrijpen via zgn milieu beschermings maatregelen wordt zo marginaal, dat we het punt van no-return wel eens kunnen hebben bereikt.


Of registreer je om te kunnen reageren.