375 x bekeken 11 reacties

Verburg wil regionale hectarepremies

Er komt een nieuw toeslagrechtensysteem gebaseerd op regionale hectarepremies.

Dit wordt mogelijk al voor 2013 ingevoerd, zo zegt landbouwminister Gerda Verburg. Dit nieuwe model, waarbij wordt afgestapt van inkomenssteun op basis van historische referenties, is volgens Verburg nodig om de toeslagen beter te koppelen aan maatschappelijke waarden. Het biedt de mogelijkheid in bepaalde gebieden extra betalingen te doen voor doelstellingen op het gebied van landschap, natuur en milieu.

Vandaag presenteerde Verburg de kabinetsvisie op de zogeheten health check, de plannen van Brussel voor de toekomst van het Europese landbouwbeleid. Eurocommissaris Mariann Fischer Boel gaf daarin ook al aan toe te willen naar een systeem met vaste hectarepremies.

Een onderverdeling in regio’s is nog niet gemaakt, maar Verburg gaf in een gesprek met het Agrarisch Dagblad wel alvast een voorzet. "Het veenweidegebied is van enorm belang voor Nederland", zegt zij. "En wij willen graag dat de agrarische sector daar blijft. Maar het is in het veenweidegebied natuurlijk heel anders boeren dan in bijvoorbeeld Friesland."

Wanneer de omschakeling naar het regionale stelsel moet plaatsvinden, staat nog niet vast. Wel geeft Verburg aan dat het wenselijk is dat die stap al voor 2013 wordt gemaakt. "Maar wij moeten er wel de tijd voor nemen", zegt zij. "Dit vraagt een enorme beweging." De minister wil het komende half jaar benutten om onderzoek te doen naar hoe aan deze verschuiving invulling kan worden gegeven.

Het plan van Fischer Boel om meer geld over te hevelen van het budget voor markt- en inkomenssteun naar plattelandsbeleid, de zogeheten modulatie, kan op weinig enthousiasme van Verburg rekenen. Zij zet vraagtekens bij de verhoging daarvan van 5 naar 13 procent. "De vermaatschappelijking vinden wij van groot belang, maar dat kan ook via de eerste pijler (voor markt- en inkomensbeleid, red.) worden vormgegeven", aldus Verburg.

In de reactie op de health check is ook een beslissing opgenomen over verdere ontkoppeling van de inkomststeun. Voor aardappelzetmeel denkt het kabinet aan 2011 of 2012. De ontkoppeling van de slachtpremies voor kalveren, volwassen runderen en lijnzaad vindt al in 2010 plaats.

De inzet van de Europese Commissie op het gebied van de melkquotering kan op volle steun van Verburg rekenen. Zoals al eerder bekend is geworden, vindt de minister dat al volgend jaar moet worden overgegaan tot een verruiming van het quotum met 2 tot 3 procent. Zij gaf aan daar op te blijven aandringen in Brussel.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Paul

  Volgens mij liggen alle hectares in een of andere regio, dus komen alle hectares voor regionale hectarepremie in aanmerking.

 • no-profile-image

  Peter

  Zo snel mogelijk Flate rate net als in de rest van Europa!!!

 • no-profile-image

  Leo D

  Tot 2013 handen af van de nu moeizaam vastgestelde bedrijfstoeslagen!! Ondernemers worden gek van dat steeds wisselende beleid. De toeslag voor suikerbieten is nog niet opgebouwd of er wordt al weer aan de poten gezaagd. Dat Gerda haar groene hart een warm hart toedraagt is mooi. Maar wel eens gedacht aan de hoge grondprijzen in een aantal kleigebieden ?? Daarmee loop je ook een concurrentie nadeel op. De steun voor het groene hart moet uit andere hoek komen. De belanghebbende randsteden moeten daaraan bijdragen.
  LTO houd voet bij stuk !!

 • no-profile-image

  Betram

  Ja beste vd Zanden zit het zo dacht je dat? melk tegen stuntprijzen in de supermarkt aanbieden en dit over de rug van de boeren uitspelen met de zuivelfabrieken zodat jij lekker goedkoop kan eten en drinken.

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Gerda begint het spelletje 'verdeel en heers' in de gaten te krijgen. Een flinke pot geld naar de natuurjongens en meisjes , maar voor de ondernemer die keihard knokt om zelf de broek op te houden wordt weer ongenadig hard afgestraft.

 • no-profile-image

  Frank uit Erp

  Strak idee om alle opgebouwde premies zoals de stierenpremie en zoogkoeienpremie en over paar jaar ook de slachtpremie te gaan delen met alle grondbezitters.
  Deze premie is vaak opgebouwd op bedrijven met relatief veel dieren per ha en een klein areaal.
  Dan blijft er voor deze bedrijftak weinig steun over per bedrijf.
  Jammer voor deze bedrijfstak dat ze vaak in stalcapaciteit geinvesteerd hebben, en zo de stierkalveren op een redelijke prijs hebben gehouden.
  Nu hebben deze bedrijven een mooie toeslag opgebouwd die bij de huidige kalver- en vleesprijzen een noodzakelijke aanvulling is op het saldo.
  De extensieve grondbezitters zullen de rundvleessector erg dankbaar zijn voor hun inzet denk ik.

 • no-profile-image

  Deze laatste reaktie is natuurlijk van een akkerbouwer met toeslachrechten van nul en gener waarde. Hij ziet zijn voordeel bij flat rate aan de horizon gloren. Lees de hier ingezonden reakties eens aandachtig en probeer u wat in te leven. Afblijven van de huidige systematiek

 • no-profile-image

  vd Zanden

  Beste melkveehouder

  Je eigen broek ophouden is je inkomen uit de markt halen en dus niet met toeslagen en premie"s
  Kijk maar eens naar de varkens of pluimveesector die weten wat het is om je eigen broek op te houden

 • no-profile-image

  gj

  1 bedrag per ha over alle ha maarja dat zal wel weer tegemakkelijk zijn

 • no-profile-image

  aidan

  maar ook gerda knokt om met haar broek aan het pluche te blijven kleven

 • no-profile-image

  Toeslagen

  Flate Rate is helemaal geen eerlijke verdeling die te rechtvaardigen is. Het is gewoon de grootgrondbezitters de meeste subsidie toeschuiven.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.