Verburg akkoord met kwaliteitseisen diertransport

De voorstellen van de transportsector voor een eigen kwaliteitssysteem voor het vervoer van vee kunnen rekenen op de goedkeuring van landbouwminister Gerda Verburg.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft zij de ideeën van de Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV), Saveetra en de Nederlandse Bond voor Waaghouders (NBW) te zullen voorleggen aan de Europese Commissie.

Vanaf dinsdag kunnen transporteurs en houders van exportverzamelplaatsen zich aanmelden voor deelname aan het kwaliteitssysteem. Ondernemers die zich houden aan de daarin gestelde eisen, worden niet aan de klep gecontroleerd. De voorstellen van de drie organisaties nemen de verplichtingen van de Europese regelgeving over en voorzien in een onafhankelijke controle en sancties bij overtredingen.

De NBW verwacht dat de meeste houders van exportverzamelplaatsen zich voor het einde van het jaar zullen inschrijven. Saveetra en de NBHV denken dat een groot aantal transporteurs zich in de loop van de volgende maand voor deelname zal aanmelden.

In september hield de Tweede Kamer een spoeddebat over diertransporten. Naar aanleiding van een aantal incidenten, wilden onder meer de PvdD en de SP dat Verburg bij elk transport controles aan de klep laat uitvoeren. Zij vindt dat echter niet nodig.

Of registreer je om te kunnen reageren.