Redactieblog

236 x bekeken

Terug naar het gemengde bedrijf?

Wat een gedoe over een nieuw groot gemengd bedrijf.

Laten ze het maar eens proberen. Dan zien we wat de levensvatbaarheid is. En in hoeverre de zwartkijkers gelijk krijgen dat er extra gevallen van ziekte komen en meer problemen met fijnstof. Als we geen proef nemen weten we ook de voor- en nadelen niet.

Bij mij leven op het ogenblik echter de herinneringen aan het ouderwetse gemengde bedrijf. Mijn vader had vroeger varkens, koeien en kippen. Als het ene wat slechter was haalde de andere tak de inkomens omhoog. Gemiddeld hadden we een uitstekend inkomen.

Ik ben me gaan specialiseren, zoals zovelen in onze streek. Eerst vertrok het pluimvee, toen de varkens. De koeien bleven over. Steeds meer koeien, waarmee ik ook weer goed geboerd heb. Anderen specialiseerden zich in varkens of kippen. Erg eenzijdig dus.

Thans zijn er signalen die aangeven dat spreiding van risico beter is. De varkenshouders maken een moeilijke tijd door. Veehouders hoor je op het ogenblik niet klagen. Dat is ook wel eens andersom geweest.

Is het ook beter terug te keren naar de situatie van vroeger? Varkens, kippen en koeien op één boerenbedrijf? Risicospreiding en meer mogelijkheden voor mestafzet. Niet zo gek lijkt me. En beter dan een tweede tak zoals een camping, zorg of weet ik wat. In ieder geval meer perspectief voor de toekomst

Of registreer je om te kunnen reageren.