Redactieblog

1 reactie

Stijging aantal derogatie-bedrijven

Het aantal melkveebedrijf dat derogatie heeft aangevraagd is met 6 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Voor 2008 willen 26.008 melkveebedrijven gebruik maken van de verruimde regels voor bemesting. In 2007 waren dat nog 24.642 bedrijven.

Derogatiebedrijven mogen in plaats van 170 kilo stikstof uit dierlijke mest 250 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare gebruiken. Bedrijven moeten hiervoor wel voor minimaal 70 procent uit grasland bestaan.

Ferdinand Boersma van Countus verwacht dat de toename van de belangstelling voor derogatie komt doordat de bemestingsnormen in 2008 worden aangescherpt. "Daarnaast spelen de hoge mestafzetkosten een belangrijke rol. Er zijn ook bedrijven die derogatie aanvragen om hiermee extra plaatsingsruimte te creëren om rundveedrijfmest aan te voeren. Dit kan financieel aantrekkelijk zijn."

Eén reactie

  • no-profile-image

    willem

    Er zijn dit jaar ook een hoop bedrijven die zich wel aanmelden voor derogatie maar niet meedoen. Zo hebben ze tot het voorjaar bedenktijd of ze deelnemen. Deelname is na aanmelding van derogatie niet verplicht, alleen een zekerheid voor het geval je wel meedoet. Dit komt omdat vorig jaar enkele bedrijven te laat waren met de aanmelding voor derogatie!

Of registreer je om te kunnen reageren.