Redactieblog

Cumela: overheid moet meer faciliteren voor mestafzet

De overheid zal meer moeten faciliteren om de acceptatiegraad van dierlijke mest in de landbouw te verbeteren.

Dat zegt Jaap Uenk, voorzitter van de sectie meststoffendistributie van loonwerkersorganisatie Cumela in reactie op de mestbrief van landbouwminister Gerda Verburg. In 2006 werd nog 17 miljoen kilo fosfaatruimte voor dierlijke mest niet benut.

"Door de verhoging van de werkingscoëfficiënt van dierlijke mest en de aanscherping van de gebruiksnormen moeten we nog harder werken om de acceptatiegraad van dierlijke mest te verruimen of te behouden. Hiervoor zullen de knelpunten in de mestdistributie weggenomen moeten worden", aldus Uenk.

De belangrijkste knelpunten zijn volgens Uenk de beschikbaarheid van mest op de juiste plaats. "Er moet meer mestopslag gebouwd worden in de afzetgebieden om in het voorjaar optimaal te kunnen bemesten. Overheden zullen hiervoor beter moeten faciliteren zodat de bouw van de mestopslagen niet in het vergunningentraject verzanden."

Daarnaast vindt Uenk dat er niet te precies gekeken moet worden naar de wijze van emissie-arm uitrijden. "We doen wat we kunnen. Er moeten dan geen boetes worden uitgedeeld als de mest door droogte niet optimaal ondergewerkt kan worden."

Of registreer je om te kunnen reageren.