Redactieblog

349 x bekeken

LEI: graanprijs naar verwachting op hoger niveau

De graanprijs blijft de komende jaren op een hoger niveau dan de afgelopen jaren.

Die verwachting uit Jan Blom, directeur van het Landbouweconomisch instituut LEI tijdens een bijeenkomst over de toekomst van de Veenkoloniën.

"Je ziet dat de markt voor biobrandstoffen met name in de Verenigde Staten een belangrijke rol speelt. Een derde van de graanproductie in de VS gaat naar de bio-ethanolproductie."

Naast de markt voor biobrandstoffen is de grote vraag naar granen vanuit Azië volgens Blom structureel en fundamenteel voor de graanmarkt.

"Er zijn analisten die denken dat de productie van granen snel kan verhogen waardoor de graanprijs weer zal dalen. Ik deel die visie niet. De groei van productie is niet eenvoudig. Niet het areaal landbouwgrond is hierbij bepalend, maar de beschikbaarheid van water en het areaal landbouwgrond dat geschikt is voor graanteelt."

Blom verwacht overigens niet dat het prijsniveau voor graan op het huidige hoge prijsniveau zal blijven. "Het zal wel iets dalen omdat het huidige prijsniveau mede veroorzaakt wordt door de tegenvallende graanoogsten in belangrijke teeltgebieden zoals Australië."

Of registreer je om te kunnen reageren.