331 x bekeken 9 reacties

Gerichte landbouwsubsidies ten koste van boereninkomen

Melkveehouders en akkerbouwers verliezen gemiddeld 5 tot 15 procent van hun inkomen als de Europese landbouwsubsidies worden gebruikt voor maatschappelijke doelen.

Direct na de invoering en in individuele gevallen kan het inkomensverlies nog groter zijn.
Dat blijkt uit berekeningen van het Milieu en Natuur Planbureau (MNP) in opdracht van het ministerie van landbouw. Gerichte subsidies dragen volgens de onderzoekers in hoge mate bij aan het oplossen van bijvoorbeeld de verdrogingsproblematiek of de bescherming van bijzondere landschappen. Keerzijde is wel dat dit ten koste kan gaan van het boereninkomen.

Dit effect is het sterkst als besloten wordt de landbouwsteun vooral in te zetten op minder welvarende gebieden in de Europese Unie. Dit heeft weliswaar weinig gevolgen voor de concurrentiepositie van de Nederlandse landbouw als geheel, maar des te meer voor individuele bedrijven. Volgens het MNP daalt het aantal melkvee- en akkerbouwbedrijven daardoor met 10 tot 15 procent ten opzichte van het huidige scenario.

Het is ook mogelijk, en waarschijnlijker, dat de subsidies worden ingezet voor het onderhouden van milieu, natuur en landschap. Een dergelijk systeem werkt beter dan het huidige waarin boeren steun krijgen op basis van historische gegevens, of een vaste subsidie per hectare (de zogeheten flate rate). Maar ook met deze benadering kan het inkomen en het aantal bedrijven aanzienlijk dalen.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  T.Peeters

  Kijk iedere sector krijgt op een of andere manier overheidssteun. Bij de landbouw is dit in de vorm van subsidies. Ik denk dat dit een verkeerde aanpak is. Bij investeringen die bijvoorbeeld DUURZAAM zijn (daar geilen ze tegenwoordig op) een mooie aftrekpost inbouwen. Dit ook voor arbeidsverlichting innovatie noem maar op. Dit gebeurt natuurlijk ook al een beetje. Maar zo een investering in biogasinstallatie is natuurlijk ook een zeer goede optie. Verder kan mest ook op een prima manier ingedroogd worden.En dan niet gaan zeggen dat dit veel kost ofzo want er zijn plaatsen genoeg waar men warm water moet lozen zijn naar de energie sector. Eenmaal mest gedroogd kan het ook weer terug een derde wereldland om hun landbouwgrond mee te bemesten. Stop daar nog maar wat geld van ontwikkelingshup in. Geld storten op een rekening in corrupte landen heeft toch geen nut komt het volk niet ten goede. Organische mest kan de bevolking wel wat mee, namelijk productie verhogen> minder honger> meer export> meer centjes> betere economie> minder armoede en ga zo maar door.

 • no-profile-image

  Knor

  T.Peeters, helemaal mee eens.

 • no-profile-image

  Smit

  Nog voor dat toeslagrechten compleet zijn doorgevoerd word er al weer aan afschaving gedacht. De vrees van iedere melkveehouder word hier bewaarheid. Op dit moment kunnen we nog wel zonder, maar bij dalende prijzen is dit toch echt even anders.

 • no-profile-image

  gli

  Jammer genoeg moet ik het met zowel Smit uit Katlijk als Schreuder uit Voorthuizen eens zijn.
  Ook het eventueel veel later uitbetalen van het bedrijfstoeslagrecht komt bij mij zeer negatief over. En dat terwijl ik totaal niet negatief over de overheid denk. Die is er toch ten bate van de onderdanen? We kunnen niet zonder. Maar laat vooral elke (top)ambtenaar in de ivoren toren van het ministerie daar voor 101 % van doordrongen zijn!
  Ik vind dat met dergelijke zaken minister Verburg de echte test ondergaat. Jammer genoeg lijkt het mij dat bij een dergelijke uitkomst de test steeds meer negatief uitvalt. Eerlijk gezegd had ik dat van een boerendochter niet verwacht. Is ze wel opgewassen tegen haar topambtenaren? Ik blijf het hopen maar begin steeds meer te twijfelen!!
  Jammer!!!

 • no-profile-image

  Peeters

  Van subsidies wordt je in het algemeen niet beter. Kan je niet zond dan is je bedrijf niet levensvatbaar en moet je er maar mee stoppen. Het geld kan beter in innovatie gestoken worden, of arbeidsverliching, investeringen, lastenverlichting, en op deze mannier bij de bedrijven terrecht komen. Niet in de vorm van ow hier eind van het jaar je krijgt een zakJE geld. Daar schiet je niets mee op.

 • no-profile-image

  I.M.E

  De meeste landbouwsubsidies(Inkomstentoeslagen)vloeien via de belastingen weer terug in de staatskas waar vervolgens iemand het raam openhoud en de centen wegdonderd aan de EHS en andere flauwekul en daarnaast een veels te duur ambtenarenapparaat welke wat mij betreft per onmiddelijke ingang inaanmerking komt voor volledige(koude)sanering.

 • no-profile-image

  vd Zanden

  De melkveehouderij zal er aan moeten wennen aan het boeren zonder premie"s en toeslagen. Brussel zou er beter aan doen geld in mestverwerking te stoppen dit zou ten goede komen aan het milieu , en andere sectoren zouden dan hiervan ook mee profiteren, wat tenslotte ook ons belastinggeld is.

 • no-profile-image

  schreuder

  Leermoment:
  1. De overheid is onbetrouwbaar.
  2. De overheid is een stelende rentmeester !
  3. De landbouw heeft geen mogelijkheden uitgezonderd een juridische rechtsgang naar het Europeese Hof (duurt min. 3 jaar) om hierop in te spelen.

  Conclusie: Zorg dat je als sector nooit afhankelijk wordt van de overheid !

  N.B. Nu de intensieve veehouderij geknipt en geschoren is de afgelopen jaren is nu de melkrundveehouderij aan de beurt ............. weest waakzaam !

 • no-profile-image

  koos

  als het geld dan gebruikt wordt om de lanbouwstructuur te verbeteren in de minder favoriete/welvarende gebieden(aanleg kavelpaden,kavelruil,erfverharding,brede banden enz)dan is dat prima.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.