Redactieblog

699 x bekeken 6 reacties

Domeinen haalt pachter van bedrijf

Dienst Domeinen schroomt niet om pachters van hun bedrijf te halen als zij het pachtcontract niet goed naleven.

Dienst Domeinen heeft het beleid voor de naleving van de contracten aangescherpt. Dit heeft al in één geval geleid tot het gedwongen vertrek van een agrariër van de boerderij. De grond van het bedrijf is van gebruiker gewisseld en het gezin moet het pachtbedrijf komend voorjaar verlaten.

Domeinen heeft meer agrariërs gewezen op de regels in de pachtcontracten. Dit heeft geleid tot het ingangzetten van meerdere procedures. De aanleiding voor de controles zijn de wijzigingen in de pachtwetgeving, aldus een woordvoerder van Domeinen. Sinds september is de regeling dat een pachter zijn bedrijf moet verlaten als hij 65 wordt geschrapt.

In theorie zouden agrariërs hun leven lang op een pachtbedrijf kunnen wonen. In pachtregels van Domeinen staat echter dat een pachter zijn hoofdinkomen moet halen uit het bedrijf. Er moet sprake zijn van een bedrijfsmatige exploitatie. ”Ook Domeinen heeft behoefte aan de gronden. Als blijkt dat de gronden oneigenlijk worden gebruikt of worden onderverhuurd, wordt gekeken of de gronden ook voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden.”

Arnold Michielsen van LTO Noord Flevoland weet dat er meer controle is op de juiste naleving van de contracten. ”De situatie op de grondmarkt is veranderd, waardoor het begrijpenlijk is dat Domeinen het gebruik van de pachtgronden controleert. We kijken er met twee gezichten naar. Aan de ene kant zitten agrariërs die hun bedrijf volledig verhuren en een baan buitenshuis hebben de structuurontwikkelingen in de weg. Je kunt je afvragen of dit de landbouw dient. Tegelijkertijd is het voor bedrijven die grond willen huren wel gunstig.”

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Vervliet

  Ik geloof dat we hier een taboe te pakken hebben. Tot nu toe nog geen reacties op dit onderwerp. Wil men er niet op reageren, omdat dit al jaren wordt gedoogd door de domeinen. Of omdat het een collega betreft en velen ook boter op hun hoofd hebben.

  Dit kon niet uitblijven, het remt de ontwikkeling van boeren die wel willen ondernemen, en niet alleen boer zijn geworden omdat ze dan vrij kunnen wonen. Strenge controle en nul tolerantie, dit had 15 jaar geleden al moeten gebeuren, dan had de flevoploder er heel anders uitgezien

 • no-profile-image

  Freek

  Jaja, leuke reacties. daar zal Wouter Bos blij mee zijn. Als domeinen weer zou verpachten voor dezelfde prijs heb je gelijk. Helaas wordt het tegen de hoogst mogelijke prijs verkocht en dan kom je met het gemiddelde saldo misschien in de buurt van de rentekosten. Maar ga gerust je gang en zorg dat Bos nag een paar miljard kan weggooien.

 • no-profile-image

  g.slootman

  Prima ingreep. Wij als pachter moeten van deze " slapende"boeren de huur kunnen overnemen om ons bedrijf te blijven ontwikkelen. We worden door domeinen al genoeg beperkt,immers, geen mogelijkheid tot aankoop eigenpachtgrond,geen verkoop melk-bietenquotum,toeslagrechten !

 • no-profile-image

  Leen

  Heeft "Domeinen" dan ook niet de morele plicht om de kleine pachters/grondgebruikers te vergroten zoals dat gebruikelijk was voordat "erfpacht nieuwe stijl" zijn intrede deed?

 • no-profile-image

  MARIUS LANGEBEEKE

  Wat een makkelijke reacties maar volgens mij pakt domeinen weer een zwakke partij terwijl er voorbeelden zijn van constructies waarbij zelfs de zittende pachter niet meer op het bedrijf woont en de onderhuurder zelf nieuwe gebouwen op het bedrijf heeft gesticht. Als ik goed geinformeerd ben betreft dit een jonge jongen wiens vader overleden is toen hij 17 was en die probeert het bedrijf voort te zetten.

 • no-profile-image

  Paul

  helemaal mee eens, had veel eerder moeten gebeuren

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.