232 x bekeken

Cramer: milieudoelen zijn niet verpatst

Het duurzaamheidsakkoord waarin het kabinet afspraken heeft gemaakt met het bedrijfsleven over het terugdringen van de CO2-uitstoot is niet in strijd met het programma Schoon & Zuinig.

LTO, MKB en VNO-NCW willen niet verder gaan dan een reductie van 20 procent in 2020, terwijl het kabinet een afname van 30 procent voorstaat.

Volgens minister Jacqueline Cramer van Vrom betekent het akkoord niet dat het kabinet haar doelstellingen heeft verpatst, zoals dat vanavond in de Tweede Kamer tijdens de begrotingsbehandeling van Vrom werd gezegd. In 2010 wordt een tussenbalans opgemaakt en als de voortgang niet volgens planning verloopt, zal Cramer 'additionele maatregelen nemen', schrijft zij.

Wynand Duijvendak van GroenLinks noemde de afspraken met het bedrijfsleven eerder een schending van het regeerakkoord. Hij vindt dat het kabinet de weg van wetgeving moet bewandelen en niet die van vrijwillige afspraken. Volgens Cramer duurt het wetgevingstraject te lang.

De milieuplannen van het kabinet staan omschreven in het werkprogramma Schoon & Zuinig. De doelen daarin gelden voor 2020.

Of registreer je om te kunnen reageren.