Redactieblog

198 x bekeken

Royal Haskoning gaat samenwerken met top instituut Water

Royal Haskoning gaat samen met het nieuwe Technologisch Top Instituut Watertechnologie Wetsus onderzoek doen naar zoutverwijdering uit water.

"We willen hiermee bijdragen aan onderzoek en ontwikkeling op het gebied van ontzilting", licht directeur Divisie Water, René Noppeney toe.

Wereldwijd worden de bronnen voor drinkwater schaarser. "Zelfs in een nat land als Nederland moeten we ons voorbereiden op een toekomstig tekort aan zoet water. Willen we in de toekomst voldoende drinkwater en industriewater beschikbaar hebben, dan moeten we kijken naar de mogelijkheden van alternatieve bronnen zoals brak en zout water", aldus Noppeney.

Prins Willem-Allexander heeft gisteren het Top Instituut Watertechnologie Wetsus. Bij het bedrijf gaan bedrijven en kennisinstellingen multidisciplinair samenwerken.

Of registreer je om te kunnen reageren.