279 x bekeken

Niet meer geld voor weidevogels

Het budget voor weidevogelbeheer wordt niet verhoogd.

Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor een grotere investering in de opvang van vogels, maar landbouwminister Gerda Verburg vindt dat niet nodig.

Dat bleek vandaag tijdens een debat in de Kamer over de natuurbegroting. Verschillende partijen dienden amendementen en moties in waarin zij voorstelden meer geld te reserveren voor weidevogelbeheer. Zij vinden dat het slecht gaat met de vogelstand en dat hier met een beter, en dus duurder, beheer wat aan gedaan kan worden.

CDA en PvdA willen daarvoor zes miljoen euro vrijmaken uit het budget voor kennis en innovatie. Hetzelfde bedrag wordt voorgesteld voor de VVD, die zelfs stelde dat het weidevogelbeheer in Nederland op het spel staat. Janneke Snijder van die partij wil het geld halen uit de pot voor het verwerven en inrichten van de Westerschelde.

Verburg ontkent niet dat de resultaten van het weidevogelbeheer achterblijven bij de doelstellingen, maar vindt een verhoging van het budget niet nodig. Volgens haar moet gekeken worden hoe het bestaande budget van 25 miljoen euro effectiever kan worden ingezet. Dat kan bijvoorbeeld door de opvang meer te concentreren in gebieden waar dit nu succesvol is. Bovendien zou het doorsluizen van extra geld naar het weidevogelbeheer ten koste gaan van andere beleidsdoelstellingen, aldus de minister.

CDA en PvdA vinden tevens dat de animo voor ganzenopvang onder boeren niet groot genoeg is. Zij pleiten er daarom voor dat er een betere regeling voor gewasrotatie komt.

Of registreer je om te kunnen reageren.