Redactieblog

308 x bekeken 2 reacties

MNP: oppervlaktewater niet schoner door mestbeleid

Het oppervlaktewater in landbouwgebieden wordt de komende twintig jaar niet beter van kwaliteit als gevolg van het nieuwe mestbeleid.

Die conclusie trekt het Milieu- en Natuurplanbureau in een evaluatie van de nieuwe meststoffenwet. De beoogde fosfaatevenwichtsbemesting zorgt ook niet voor een verslechterig van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het bodemoverschot van fosfaat verdwijnt wel door de evenwichtsbemesting. Hiermee wordt wel voldaan aan de minimumeis van de Kaderrichtlijn Water.

Door de invoering van evenwichtsbemesting in 2015 kan er 25 procent minder fosfaat uit dierlijk mest worden gebruikt. Dit betekent een grote opgave voor de intensieve veehouderij om hun mest af te zetten. Deze sector zag in 2006 door het gebruiksnormenstelsel haar mestafzetkosten al met 80-100 miljoen euro toenemen.

Lees ook MNP: nitraatnorm met huidig mestbeleid haalbaar

Laatste reacties

 • no-profile-image

  T de Jong

  Fosfaat;
  De fosfaatnorm is gebaseerd op een droge stof opbrenst van 7 ton/ha en dat is van natuurgras.Een evenwichts bemesting betekend voor de gemiddelde graslandopbrenst van 10,5 ton van de gangbare boer dus gewoon ROOFBOUW!!

 • no-profile-image

  Hardwerkende burger

  Wat boeren allang weten is dat de kwaliteit van het oppervlaktewater helemaal niet afhangt van het mestbeleid

Of registreer je om te kunnen reageren.