Redactieblog

LEI: Minassaldi niet negatief voor milieu

De Minassaldi hebben geen negatief effect op de fosfaat- en stikstofoverschotten in de bodem.

Die conclusie trekt het economisch onderzoeksinstituut LEI. Op basis van het aantal mesttransporten in de regio in dat jaar blijkt dat de opgebouwde minassaldi aan het einde van de minas-periode in 2005 niet op grote schaal zijn gebruikt om extra mest uit te rijden. In 2005 blijkt 7 procent meer mest in de regio te zijn afgezet.

De minassaldi hebben hierdoor geen negatief effect op de fosfaat- en stikstofoverschotten in de bodem. Dit komt deels doordat de saldo’s zijn onstaan door het bemesten onder de bestaande minasnorm. Er is dus over de jaren heen geen sprake van een overbemesting. Daarnaast zijn veel saldi’s verloren gegaan doordat bedrijven stopten en zijn de saldi’s lang niet volledig benut.

De stikstof- en fosfaatoverschotten in de bodem op melkveebedrijven en op overige graasdier- en veebedrijven zijn sinds 1982 meer dan gehalveerd. De bodemoverschotten stikstof zijn op akkerbouwbedrijven lager dan op veehouderijbedrijven. De hoeveelheid fosfaat op akkerbouwbedrijven zijn sinds 1987 met 75 procent gedaald naar 20 kilo fosfaat per hectare in 2003. De laatste twee jaar is het weer gestegen naar 40 kg per hectare per jaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.