Redactieblog

399 x bekeken 2 reacties

Boormonsters niet genoeg voor bepalen voorraad

Met boormonsters van snijmaiskuilen en graskuilen kan niet nauwkeurig genoeg de dichtheid worden bepaald.

Voor graskuilen lijkt de boormethode wel perspectief te bieden. Dat concludeert de Animal Sciences Group (ASG) van Wageningen UR na onderzoek. Bij zowel mais- als graskuilen is de variatie in dichtheden van de boormonsters binnen een kuil vrij groot.

De kuildichtheid is van belang voor het bepalen van de ruwvoervoorraden. De kuilvoorraad is een van de kengetalen waarmee de bedrijfsspecifieke excretie van een melkveebedrijf wordt bepaald. Een verkeerde inschatting van de hoeveelheid maiskuil leidt direct tot grote afwijkingen in de berekende excretie.

In 2006 hebben ASG en Blgg onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de kuildichtheid te bepalen met behulp van boormonsters. Hiervoor werden negen graskuilen en dertien maiskuilen bemonsterd.

Bij maiskuilen werd met de boormethode gemiddeld veel lagere dichtheden gemeten dan met de blokmethode. Het verband tussen beide methodes was moeilijk te zien. Bij graskuilen wijken de bepalingen door boringen en via de blokmethode minder van elkaar af.

Uit de vergelijking van de nieuwe methodes en de oude methode van schattingen op basis van het Handboek Melkveehouderij bleek dat de dichtheid van gras- en maiskuilen gemiddeld 20 tot 30 procent hoger is volgens de nieuwe methode, afhankelijk van de dichtheid. Een gemiddelde bijstelling van de tabelnormen met 10 tot 20 procent lijkt volgens ASG gerechtvaardigd.

Laatste reacties

  • no-profile-image

    fleckfieh boertje

    Gemiddeld klopt de dichtheid van de kuil wel. De dichtheid van de kuil is vooral afhankelijk van de breedte, hoogte en wie de kuil aan gereden heeft. Het maakt niet veel uit of je hakselt of met een opraapwagen werkt. De hoeveelheid zand op de kuil heeft ook invloed op de dichtheid. Zelf doe ik ook aan kuilen steken, je komt ook van alles tegen, ook een kuil van 2.90 hoog met 70cm zand.

  • no-profile-image

    Marcel

    Het is toch van de zotte in Nederland! De mestmonster hebben afwijkingen, de kuildichtheid heeft variatie's van wel 20%, maar we worden wel bestraft als het niet op papier klopt tot achter de komma!!

Of registreer je om te kunnen reageren.