Redactieblog

1 reactie

Akkerbouw kreeg 50 tot 70 miljoen voor dierlijke mest

De akkerbouw heeft in het eerste jaar van het nieuwe gebruiksnormenstelsel 50 tot 70 miljoen euro ontvangen voor het afnemen van dierlijke mest.

Dat blijkt uit een evaluatierapport van het Milieu- en Natuurplanbureau van de meststoffenwet. De kosten van deze mestafzet zijn vrijwel geheel betaald door de intensieve veehouderij. Deze sector betaalde door het nieuwe mestbeleid 85 tot 100 miljoen euro meer voor de afvoer van mest van de bedrijven.

De melkveehouderij kreeg vrijwel voor het eerst ook te maken met mestafzetkosten. Deze sector betaalde 15 tot 20 miljoen euro om de rundveemest die niet op de bedrijven geplaatst kon worden af te voeren. Dit komt overeen met 2,2 miljoen ton mest.

De varkens- en pluimveehouderij moet zich de komende jaren meer gaan richten op de verlaging van de mineralenexcretie van het vee, adviseert MNP. Met de verlaging van de mineralenproductie per dier kan het totale aanbod dierlijke mest op de Nederlandse markt verminderen, waardoor de mestafzetkosten beter beheersbaar worden, aldus het MNP.

Momenteel zijn er nog vrij veel grote verschillen in excretie tussen varkens- en pluimveebedrijven. Het NMP constateert hierdoor dat er mogelijkheden zijn om de mestproductie per dier te verlagen.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Grensboerke

    Aan de conclusie te zien, gaat er zeker een groot deel overheidsgeld naar dit planbureau. Niks over niet kloppende forfaits, maar scherper voeren en daardoor minder excretie. Dit lag natuurlijk wel erg voor de hand en ook deze onderzoeker moet eens laten onderzoeken, door een onderzoeker, of zijn onderzoek wel echt nodig was, maar nu spreek ik in woorden van een ander.

Of registreer je om te kunnen reageren.