Redactieblog

Agrobiodiversiteit kan bemesting op melkveebedrijf beter sturen

Het mineralenmanagement op melkveebedrijven kan verbeterd worden door het te verfijnen met behulp van waarnemingen aan de biologie op en rond het bedrijf.

Dat blijkt uit een onderzoek naar functionele agrobiodiversiteit op melkveebedrijven. Het onderzoek werd gedaan bij de Koeien en Kansen-bedrijven.

In het onderzoek is de mogelijkheid onderzocht om de bedrijfsvoering te verbeteren door het gebruik van biologische richtingwijzers.

Uit het onderzoek blijkt dat veehouders het moment van de eerste bemesting van het grasland in het voorjaar makkelijker kunnen bepalen door het kijken naar de natuur op het bedrijf. Zo blijkt het moment van bladontwikkeling van de schietwilg, de zogeheten First Post, een goede graadmeter voor het moment om grasland te bemesten.

Een van de meest aantrekkelijke manieren om biodiversiteit op het bedrijf te benutten is het gebruik van grasmengsels met kruiden, waarmee voldaan wordt aan de eisen die worden gesteld in de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN).

Uit proeven met grasmengsels met veel grassoorten en kruiden blijkt dat de opbrengst en voederwaarde bij lagere bemesting beter zijn dan die van een gangbaar referentiemengsel.

Of registreer je om te kunnen reageren.