275 x bekeken 11 reacties

Balkenende als grote boerenvriend

Henk Dokter
,,U bent als boeren onmisbaar’’, riep minister-president Balkenende de Friese leden van LTO Noord toe. Misschien kan ik hem beter aanduiden als CDA-lijsttrekker Balkenende, want zijn toespraak dinsdagavond in Drachten vertoonde onmiskenbaar kenmerken van een verkiezingstoespraak.

,,Het CDA is als geen ander doordrongen van het belang van agrarisch ondernemerschap voor de vitaliteit van het platteland’’, was één van meerdere zinnen waarin hij het CDA omhoog stak als dé partij die het met de boeren het beste voor heeft. De organisatie die Balkenende een platform verschafte had die partijpropaganda maar te slikken, hoewel ze dat juist niet wilde. Immers JPB was als minister-president op bezoek. Het zal de massaal toegestroomde Friese boeren niet veel hebben uitgemaakt.

Als daar nog boeren bij waren die veronderstelden dat de overheid en de politiek hen in de steek laat, dan moeten ze bekeerd naar huis zijn gegaan. Balkenendes toespraak was een aaneenschakeling van waardering en bewondering voor de landbouw. Behalve zijn bovenstaande ontboezeming over de onmisbaarheid van boeren noteerde ik zoal:
» ,,Boeren houden het platteland vitaal en bepalen de toekomst van het platteland.”
» ,,De boeren en tuinders in het Noorden zijn altijd in staat geweest bedreigingen de baas te worden.”
» ,,Ik ben trots op de innovatie in de landbouw.”
» ,,Ik draag de land- en tuinbouw een warm hart toe.”

Naarmate zijn speech vorderde, vond ik het allemaal wel een beetje overdreven. Ik vraag me af of het ook besteed was aan die nuchtere Friezen.

Zei hij ook nog iets inhoudelijks?

Amper. De premier moest natuurlijk wel ingaan op de plots ingetrokken subsidies op biogasinstallaties en windturbines. Want dat heeft het vertrouwen in zijn kabinet en partij danig geschokt. Maar hij had een makkelijke boodschap, nadat minister Wijn heropening van de regeling maandagavond per brief aan de Kamer had toegezegd.

Voortbestaan LNV

Eén ding viel me nog op. Een van LTO-bestuurders had in een woord vooraf een krachtig pleidooi gehouden voor het behoud van het ministerie van LNV bij de komende formatie. LTO is er niet zeker van dat het dan overeind blijft. Ik dacht: daar reageert Balkenende wel op. Maar hij ging er niet op in. Toen ik hem er in de pauze over aanschoot, wilde hij er evenmin iets over zeggen. ,,Ik wil niet vooruitlopen op de komende formatie”, was zijn argument. Als al die vriendelijke woorden richting landbouw werkelijk gemeend zijn, zou het CDA zich toch klip en klaar moeten uitspreken over het voortbestaan van LNV.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Wouter

  Als bij mij alleen de belangen van de boeren meetelden bij het kiezen van een partij zou ik SGP stemmen. Dit is de enige partij die in de Tweede Kamer hetzelfde zegt ten opzichte van boeren als dat ze in gesprek met boeren zegt. CDA en VVD zijn natuurlijk boervriendelijker dan linkse partijen, maar ze hebben bij zulke toespraken nog wel eens de neiging hun landbouwvriendelijkheid heel erg te overdrijven, om vervolgens in het kabinet/de Tweede Kamer geen rekening te houden met boerenbelangen.

 • no-profile-image

  Arris

  Jazeker, ik stem komende verkiezingen zeker SGP! CDA (en anderen) praten nu in verkiezingstijd lovend. Deed de SGP ook. Doet de SGP ook. Heeft de SGP altijd gedaan. Verschil is daarnaast dat de SGP niet alleen lovend praat, maar ook 'lovend' doet. Denk alleen maar aan de financiele steun die op initiatief van Bas van der Vlies in het leven is geroepen voor jonge boeren. Dat komt niet alleen uit zijn verstand, maar zeker ook uit zijn hart! Collega's: stem massaal SGP!!! Voor een agrarische toekomst!

 • no-profile-image

  Henk

  Kies niet om mooie vriendelijke woorden,kies een partij die telkens meer oog krijgt voor de landbouw kies als een blok :CHRISTENUNIE

 • no-profile-image

  E.Mulder

  Balkenende is een bedrieger hij vind agrariers maar niets zijn lastig en nemen te veel grond in beslag na de verkiezingen wordt zijn korte termijn geheugen weer ingeschakeld en laat hij de boeren weer barsten.

 • no-profile-image

  Henk

  Ik zou graag willen dat Henk Dokter een realistischer beeld geeft van de werkelijkheid. Elke Nederlander die de politiek een klein beetje volgt weet dat de landbouw niet op een linkse partij moet stemmen en dat bij de VVD een ernstige vorm van populisme heerst. Om op de SGP te gaan stemmen, een partij waarin de boerin bestuurlijk niet meetelt is ook geen goede oplossing. De boer is het beste gebaat bij een zeer stabiele parij en dan moet zeer zeker de agrarische sector tot het inzicht komen dat voor hen het CDA verreweg de beste oplossing is. Een nadeel is dat de pers geen eerlijke informatie geeft, maar altijd de linkse partijen propageerd. Eén voorbeeld: zo heb ik nog nergens gelezen dat Joop Wijn bij zijn aantreden een lijk in de kast van zijn voorganger Brinkhorst heeft gevonden van meer dan één miljard euro. Ik heb het dan over de milieu-subsidies die Wijn van de één op de andere dag stop moest zetten omdat de pot meer dan leeg was. Wellicht is dit de echte reden van de breuk van D'66 met Balkenende twee.

 • no-profile-image

  Bert

  Hallo, ook ik ga SGP stemmen. Inderdaad, geen linkse partij stemmen, dus ook geen Christenunie alsjeblieft. Over boerinnen die niet mogen besturen, volgens mij is dat bij die partij een gepasseerd station. Moeten ze trouwens zelf weten ook, heb ik verder niks mee. Bij de SGP is de agr. sector volgens mij het meest in goede handen. Ik steun voorstel van Arris, met z'n allen SGP stemmen!

 • no-profile-image

  Gerard

  Mensen die louter alleen op basis van landbouw een parij kiezen hebben een beperkte visie. Nederland is veel groter dan landbouw alleen.

 • no-profile-image

  pieter

  Sorry Bert, maar jij bent een station te vroeg. Of heb je de krant niet gelezen de laatste maanden? Bij de SGP telt de vrouw nu echt wel mee! Maar stem wel SGP want dat is een partij die gaat voor wat hij zegt en niet zoals Balkenende wel zeggen maar niet doen. De SGP is een partij die werkelijk voor de boeren gaat en niet de Christenunie.

 • no-profile-image

  Peter.

  De toespraak van Balkenende in Friesland is alleen maar een verkiezings stunt Een boer word nooit besproken als hij bij zijn club zit.!!

 • no-profile-image

  corrie

  Ik stem al jaren CDA omdat deze partij het meest te bieden heeft voor de boeren. Wanneer komt Balkende naar Oirschot, daar beginnen de boeren klem te zitten in de natuur. Hoezo vitaal platteland, door die nieuwe natuur ziet het er erg rommelig uit.

 • no-profile-image

  chris

  ik vind dat het CDA het nog niet zo verkeerd doet als je bedenkt dat ze van alle kanten worden tegen gewerkt. Want wie denkt er nu mee? Wouter Bos gaat voorop in demonstraties, Marijnissen zie je ook vaak lopen. Ik vind dat mensen die in de 2e kamer zitten verboden moet worden om in demonstraties mee te lopen. Dit is pas verkiezingsslijmen en vervolgens gaan ze gewoon weer verder met zakken vullen. Denk maar aan de puinhopen van paars; wat is daar aan geld verknald. wij hebben een gemeente die een lange tijd ook door rood is bestuurd en nu is het CDA de grootste partij en het is hetzelfde als in de landelijke politiek. De kas is leeg, nu kan het CDA alles weer recht gaan zetten.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.