183 x bekeken 1 reactie

Ammoniak, natuur en boer

Henk Dokter
De politiek heeft langzamerhand meer moeite met de ammoniak en de natuurgebieden dan de boeren, verklaarde ik in mijn vorige weblog. Wat boeren nog mogen bij natuur- en vogel- en habitatrichtlijngebieden blijft gehuld in nevelen.

Dat blijft nog langer zo dan ik eerst dacht. Deze week zou de Tweede Kamer overleg hebben met minister Veerman over de natuurgebieden. Daar keken velen naar uit. Want dan zou de minister misschien eindelijk iets zeggen over de toekomstmogelijkheden van boeren in nabijheid van de natuurgebieden. Maar zie, de landbouwcommissie van de Kamer heeft het onderwerp van de agenda afgevoerd. De reden: er is nog te weinig informatie van de regering om een fatsoenlijk debat te houden.
In een reactie op mijn vorige weblog schrijft PvdA-Kamerlid Waalkens dat niet zozeer het kabinet schuldig is aan het gehannes aan de ammoniakwetgeving, maar de Kamerfracties van CDA, VVD en LPF. Die sturen de bewindslieden keer op keer met lege handen naar de onderhandelingstafel met belanghebbende organisaties. De boeren hadden al lang duidelijkheid kunnen hebben als het kabinet zijn gang mocht gaan.

Daar heeft Waalkens inderdaad wel een punt, maar als er iemand is die duidelijkheid kan en moet scheppen voor boeren bij natuur dan is het toch écht minister Veerman.

En als ik goed ben geïnformeerd is het debat verdaagd mede op verzoek van de Partij van de Arbeid. Jammer, want nu laat de oppositie de kans voorbij gaan Veerman flink aan de tand te voelen. Nu wordt het overleg over het zomerreces heen getild; boeren moeten minstens tot het najaar wachten voor ze meer inzicht krijgen in de mate waarin nabije natuur invloed krijgt op hun bedrijfsuitoefening.

Toch kan ik dit afsluiten met een nieuw en interessant bericht. De CDA-fractie werkt aan een nota over de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden. Die is nog niet klaar, ik heb hem ook nog niet gezien, maar ik weet wel dat die vraagt om een herijking, zelfs herziening, van de voorschriften. Bij het CDA bestaat de indruk dat de Nederlandse regering deze Europese richtlijn veel strenger toepast dan de andere lidstaten. Misschien dat deze nota de patstelling kan doorbreken.

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    Harm Evert Waalkens

    Beste Henk, Toch nog even een reactie op jouw weblog ammoniak, natuur en boer In onze parlementaire traditie is het de Kamer die beslist en niet een minister. De regering regeert en de Kamer controleert en corrigeert indien nodig. Natuurlijk zou de minister moeten zeggen en nu is het afgelopen met het gehannes en dus zijn positie inzetten om eventueel boven over via Maxime Verhagen zijn eigen CDA tot de orde te roepen. Kennelijk heeft zowel de coalitie als ook de regering er baat bij om dit gehannes door te laten gaan. Als struisvogels steken ze allemaal hun koppen in het zand. Nu ben ik toevallig ook nog Dierenbeschermer van het Jaar en maak me dus ook druk over het welzijn van struisvogels. Als struisvogels hun kop te lang in het zand steken klappen hun poten er op een gegeven moment van zelf onder weg. Dat wens ik geen enkele stuisvogel toe. Harm Evert

Of registreer je om te kunnen reageren.