1 reactie

Productschappen verder met bedreigd draagvlak

Henk Dokter
De productschappen hebben hun jubileum er weer op zitten. Gistermiddag vierden ze hun 50-jarig bestaan op de Keukenhof.

Een bruisend feest is het niet geworden, kan ik u vertellen. Het was een bijeenkomst van reflectie en bezinning. Het voortbestaan van de productschappen is niet vanzelfsprekend, dat is het al die 50 jaar nooit geweest. Ook gisteren werd weer met vele woorden benadrukt hoe belangrijk het is het nut van deze instellingen uit te dragen, bij eigen achterban en groot publiek

Ook minister De Geus van Sociale Zaken, de politieke chef van de product- en bedrijfsschappen, kwam dat nog eens vertellen. Zijn goede nieuws was dat het kabinet vrijdag jl. heeft besloten dat de schappen níet worden afgeschaft en mogen voortbestaan. Al had denk ik ook niemand verwacht dat hij op deze jubileumbijeenkomst de bel voor de laatste ronde kwam luiden.

Het minder plezierige nieuws voor de schapsbestuurders is dat zij voortaan een regelmatig draagvlakonderzoek moeten doen. Iedere vier jaar moeten de productschappen bij boeren, tuinders en andere agrarisch ondernemers nagaan of ze nog gewaardeerd en gewenst zijn, en of de heffingen niet te hoog zijn. Nu hadden de schappen zelf ook al wel in gedachten daar af en toe eens een peiling naar te doen, maar De Geus legt het nu dwingend op. Hij schrijft ook voor welk percentage van de betrokken ondernemers moet instemmen met het handhaven van een schap: zestig procent. Een gewone meerderheid van de helft plus één is hem niet genoeg. Het percentage legt hij vast in de wet; vrijblijvend laat hij niet toe.

Bij de borrel na afloop reageerden de productschapsvoorzitters bedrukt op deze verplichting die De Geus hen oplegt. Het bleek tot hen door te dringen dat ze voortaan iedere vier jaar examen moeten doen. Het lastige voor hen is dat ze niet goed weten hóe dat moet. Want de minister zei er niet bij op welke wijze dat draagvlakonderzoek uitgevoerd moet worden, en onder hoeveel ondernemers. Vorig jaar hebben alle productschappen zo’n onderzoek laten doen door een gerenommeerd organisatieadviesbureau. Dat is positief uitgevallen, maar alle schappen klagen nu over de hoge rekening die ze daarvoor hebben gekregen. Als zo’n onderzoek elke vier jaar scheppen met geld gaat kosten dan zullen boeren en tuinders zich snel afvragen of hun heffingsgelden daaraan wel goed besteed is. Het onderzoek en zijn hoge kosten worden daarmee zelf een bedreiging voor het draagvlak.

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    Bart

    Als je nog even door gaat gaan we de Schappen nog zielig vinden. Wat niemand verwachtte is toch gebeurd: Het Kabinet wil de kritiek van de ondernemers omzetten in regelgeving. Als de Schappen meer naar de achterban hadden geluisterd, was dat niet nodig geweest. Bijvoorbeeld dat 2, 3, of meer petten-verhaal kun je toch zelf ook verbieden! Veel minder dan één procent van de heffingsplichtigen is door een onderzoekburo ondervraagd over de Schappen. Een heel dure manier om enig inzicht te krijgen. Weten we nu hoe groot het draagvlak is? Op geen stukken na... Als de Schappen zich beperken tot de taken waar voldoende draagvlak voor is - en ze weten heel goed welke dat zijn - is er ook voldoende draagvlak, maar als ze op deze manier doorgaan overleven ze de volgende peiling niet.

Of registreer je om te kunnen reageren.