Politieke gehaktdag

Henk Dokter
Aan het tumult rond Ayaan Hirsi Ali was goed te merken dat de politiek is ontwaakt uit het traditionele veertiendaagse voorjaarsslaapje in mei. Meteen ook al deze week beleven we een van de politieke hoogtepunten van het jaar: Verantwoordingsdag, de derde woensdag in mei.

Op deze dag rapporteert de regering wat er is terechtgekomen van het gevoerde beleid en of de inkomsten en uitgaven in lijn liggen met de begrotingen. De Algemene Rekenkamer geeft daar vervolgens een oordeel over. Daarom heet deze dag ook wel ‘woensdag gehaktdag’, want de Rekenkamer signaleert veel missers, die ze omfloerst ‘onvolkomenheden’ noemt.
Al zou je dat denken, de Rekenkamer let er niet alleen op of de ministeries de euro’s verantwoord uitgeven. Vooral dit jaar let ze er op of het gevoerde beleid ook werkelijk het resultaat heeft dat er mee wordt beoogd. Op Prinsjesdag lanceren de ministeries allerlei mooie plannen. Maar wat komt er van terecht, en is dat meetbaar en toetsbaar? Nou, lang niet altijd dus.

Neem het ruimtelijk beleid. Dat is een van de zaken over 2005 waar de Rekenkamer gericht naar heeft gekeken. Nou, dat is nogal een afknapper. Over hoe we in dit krappe en dichtbevolkte land de open ruimte goed kunnen gebruiken zijn al veel dikke nota’s geschreven en is veel geld uitgetrokken. Het blijkt echter moeilijk vast te stellen of dat allemaal zoden aan de dijk heeft gezet. De doelstellingen zijn veel te ruim onder woorden gebracht, moppert de Rekenkamer. Ze zijn niet specifiek, niet meetbaar, niet gekoppeld aan een tijdspad. Kortom: we hebben een kostbaar ruimtelijk beleid, maar niemand kan goed zeggen of we er werkelijk wat aan hebben. Ik vat het in eigen woorden samen.

Dat geldt ook voor twee specifieke beleidspunten van minister Veerman. Een van zijn doelstellingen is verbeteren van het dierenwelzijn. Maar afrekenbare streefwaarden zijn er nauwelijks, kritiseert de Rekenkamer. Een duurzaam gewasbeschermingsbeleid is ook zo’n doelstelling van de minister van Landbouw. Nergens valt te lezen of telers de overschrijding van residu-normen weten terug te brengen. Je moet je doelstellingen wel goed kunnen afrekenen.

Minister Veerman pocht in zijn eigen jaarverslag nogal op de geleverde prestaties in 2005. Voor hem is 2005 alleen al een succesvol jaar vanwege de totstandkoming van de nieuwe mestwet. Ik vind dat nogal voorbarig. Het maken van nieuwe wetten is één ding, de uitvoering is iets anders. Of het een succes is kan pas dit jaar blijken, want nu moeten de boeren er mee aan de slag. Ik hoor nu uit de praktijk dat de mestafzet vreselijk stagneert. Dus we moeten nog maar zien of het zo’n succes is. Ik ben nu al benieuwd wat de Rekenkamer daarvan zal zeggen op de derde woensdag van mei in 2007.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.