436 x bekeken

Bovenop de deksel van de mestput

Henk Dokter
Eén van de misvattingen waar politici in Den Haag last van hebben, is dat een probleem is opgelost als ze er een wet voor hebben gemaakt. Regering en parlement hebben hun werk gedaan, nu is ’t verder een kwestie van uitwerking in het veld.

De nieuwe mestwet demonstreert hoe nieuwe regels de praktijk voor het blok zetten. Het mestprobleem is door een nieuwe wet helemaal niet opgelost. Het is er door vergroot. Er is een nieuw mestoverschot aan het ontstaan. De afzetkosten stijgen tot recordhoogte.
Het late voorjaar speelt parten, zeker, maar dat laat ook zien dat de regels niet robuust genoeg zijn om ze ook onder ongunstige weersomstandigheden te kunnen hanteren. Dat zou toch moeten, want het weer is grillig in Nederland. Er kan straks best ook een natte nazomer komen; dan wordt het opnieuw moeilijk om mest uit te rijden.

Het werkelijke probleem is dat de regels de plaatsingsruimte van mest beknotten. Cumela, LTO en de sectorvakbonden vragen daar aandacht voor. Gisteren hadden ze overleg met ambtenaren van het ministerie van LNV. Directe uitkomsten heeft dat niet opgeleverd. Dat kon ook niet, want minister Veerman moet daarover de besluiten nemen, en die verbleef in het buitenland.

Of er ruimte is voor aanpassing van de regels, moet morgen blijken. Donderdagochtend is er in de Tweede Kamer een overleg tussen Kamerleden en minister over de ontstane situatie. Vandaag, denk ik, zal vanuit de landbouw nog wel enige druk op de Kamerleden worden uitgeoefend, voor zover dat niet al is gebeurd.

Kan dat overleg veel opleveren? De versoepeling van de knellende regels waar het bedrijfsleven nu om vraagt, zijn al gepasseerd bij de behandeling van de wetgeving. Toen haalden Kamerleden amendementen en moties van stal om de wet te veranderen. De meeste daarvan ketsten af op weerstand van de regering, en bijna steeds met het argument: het mag niet van Brussel. De Europese Commissie heeft Nederland dan wel derogatie verleend, maar daar zijn tal van knellende voorwaarden aan verbonden die zich nu niet even laten schrappen. Ik kan me moeilijk voorstellen dat wat toen niet kon, nu ineens wel kan. Maar ook dit staat vast: in het overleg gisteren heeft LNV ook gezegd dat de mestprop van dit voorjaar zich zelf niet oplost. Daar zijn extra maatregelen voor nodig. Na die erkenning wordt het voor de Kamer toch gemakkelijker hier en daar een openingetje los te peuteren. En als dat niet lukt moeten ze maar bij de boer op de deksel van de mestput gaan zitten om de prut er onder te houden.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.