De harde feiten van de cross compliance

Henk Dokter
De harde feiten van de inkomenstoeslagen en cross compliance (randvoorwaarden) beginnen door te dringen. Het naleven van EU-richtlijnen in ruil voor inkomenssteun leek eerst een wat wazige en formele verplichting, maar de consequenties worden merkbaar.

Het pijnlijkst voor veehouders van wie een rund de beide oormerken verliest. Formeel een overtreding van de I&R-regels, dus korting op de uitkering, en ook nog een boete. De ergste consequentie is het doden en de destructie van het rund. Dat laatste heeft ondertussen de volle aandacht van de Tweede Kamer, nadat LTO en Melkveehoudersvakbond NMV er deze week hun beklag deden over deze barbaarse sanctie.
Omstreden is ook de controles die waterschappen op verzoek, c.q. in opdracht van de AID bij boeren doen. LTO maakt ernstig bezwaar tegen het ‘doorklikken’ van overtredingen. Bij het Waterschap Zuiderzeeland is er zelfs een heuse bestuurscrisis door ontstaan.

Een 400 boeren hebben te horen gekregen dat ze gekort worden op hun inkomenssteun in 2005. Bij controle op de naleving zijn ze door de mand gevallen. Veel lijkt dat niet. De Dienst Regelingen merkt in zijn persbericht op dat het slechts een half procent is van alle aanvragers van inkomenssteun. Een geflatteerde voorstelling van zaken. Van de steunontvangers zijn er volgens opgave van DR 2000 gecontroleerd. Dan kijk ik wel even anders tegen dat percentage aan: van de gecontroleerde bedrijven voldeed 25 procent niet aan de Brusselse voorschriften. Ik verwacht dat dit nog wel politieke aandacht zal trekken.

Boeren zijn nu pas voor de eerste keer gecontroleerd en dus beperkt de korting zich meestal tot één procent van het ontvangen bedrag. Worden ze de komende jaren vaker betrapt dan gaat dat percentage omhoog. Het wordt menens met de cross compliance.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.