De toeslagen komen, en gaan ook weer

Henk Dokter
Over cofinanciering heeft de Tweede Kamer eind vorig jaar een advies aangevraagd bij de Sociaal-Economische Raad. Vanmorgen kwam de SER het ontwerpadvies bezorgen bij de Kamer, met toelichting en al.

Wat blijkt: het advies beperkt zich niet tot de voors en tegens van de verdeling van de landbouwkosten tussen Brussel en de lidstaten (de cofinanciering), het haalt meteen maar even het hele landbouwbeleid overhoop. Ondanks voorgesprekken werd een aantal Kamerleden vanmorgen verrast door het eigener beweging opgerekte advies, en vooral ook door de conclusies. LPF-Kamerlid Van den Brink sprak zelfs met verontwaardiging over een 'dwaling' van de SER.

Begrijpelijk, als je beseft dat de SER in feite voorstelt om een einde te maken aan de huidige inkomenstoeslagen, die zijn gebaseerd op historisch vastgestelde inkomensderving. Immers ze compenseren de verlagingen van de productprijzen. Als er in verdere toekomst al geld van de overheid naar boeren blijft stromen is dat uitsluitend gerechtvaardigd als boeren dingen doen die de maatschappij belangrijk vindt, maar waarvoor geen markt bestaat. Groene en blauwe diensten dus. Dat betekent dus dat oude rechten op inkomenscompensaties verloren gaan, maar ook nieuwe vormen van groene beloningen ontstaan. Een totale herverdeling dus.

Het is daarmee een uiterst vrijmoedig advies geworden van de SER. De LPF is er dus hevig van geschrokken, andere fracties schorten hun oordeel op. LTO Nederland neemt er afstand van. Ook die ziet achter de horizon van dit advies de afgrond waarin het gemeenschappelijk landbouwbeleid tuimelt. Als lid van de SER maakte LTO ook deel uit van de werkgroep die het advies voorbereidde. Kennelijk schoot de overtuigingskracht te kort om het in de door de organisatie gewenste richting bij te buigen.

Toch is het zeker een interessant rapport, al volgt nog de finale vaststelling. Dit jaar worden voor het eerst de nieuwe bedrijfstoeslagen ingevoerd; de SER laat zien hoe die over een nog onbekend aantal jaren ook weer aan hun eindje komen.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.