4 reacties

Dieren sluipen formatie binnen

Henk Dokter
Uiterst handig heeft de PvdD het dierenwelzijn de kabinetsformatie binnen gemoffeld. In het debat over de informatie met informateur Hoekstra, dinsdagavond, greep PvdD-Kamerlid Esther Ouwehand vanachter de interruptiemicrofoon in.

Ze vroeg de fractievoorzitters Wouter Bos (PvdA) en André Rouvoet of ze dat onderwerp wel even wilden meenemen. Die konden voor het front van de Kamer natuur niet weigeren. Immers hun fracties hebben de laatste weken zich erg diervriendelijk opgesteld. Ze konden moeilijk zeggen: dat is in de formatie een volstrekt onbeduidend detail.
Ze zijn er nu wel aan gebonden er aandacht te besteden. Want geloof maar dat de PvdD er luidkeels op terugkomt zodra het nieuwe kabinet in de Kamer de regeringsverklaring aflegt en er te weinig diervriendelijke maatregelen worden aangekondigd. Dan worden Bos en Rouvoet stevig bij de oren genomen.

ChristenUnie bracht al landbouw in

De ChristenUnie had al laten weten dat ze het onderwerp landbouw en duurzaamheid graag zag opgenomen in de lijst van te bespreken onderwerpen. Het verslag van informateur Hoekstra maakt daar ook melding van. De ChristenUnie heeft daar niet om gevraagd om het speciaal over dierwelzijn te hebben, vertelden Rouvoet en zijn landbouwwoordvoerder Ernst Cramer mij gistermiddag in de wandelgangen van de Tweede Kamer. Zij willen er mee voorkomen dat landbouw, zoals vaker bij kabinetsformaties, een sluitpost wordt. Cramer wil er juist mee voorkomen dat de PvdA allerlei natuurwensen doordrukt; hij wil ook de economische waarde van de landbouw in het regeerakkoord terug zien. Maar een paar uur later moest zijn fractievoorzitter Rouvoet toch wel met een buiging naar de PvdD toezeggen het dierwelzijn als duurzaamheidsaspect mee te nemen.

Rapport Wijffels weer opgeschud

Dat die informatiebesprekingen nu verder gaan onder leiding van Herman Wijffels maakt het extra pikant. Naar hem wordt verwezen als ex-voorzitter van de SER en voormalig topman van de Rabo. Maar hij was ook voorzitter van een commissie die in 2001 op verzoek van de toenmalige LNV-minister Brinkhorst een verstrekkend advies uitbracht over dierwelzijn. 'Een herontwerp voor de sector' was de veelbetekenende ondertitel. "Aan kwetsbaarheden in de veehouderij geen gebrek", schreef Wijffels in zijn slotwoord. Waaraan hij de waarschuwing toevoegde dat de veehouderij moet oppassen dat ze geen valkuilen worden.
"Dat voeren we uit. Punt", riep Brinkhorst toen hij Wijffels’ werkstuk in ontvangst nam. Dat is nooit gebeurd. En hoewel ik Wijffels meen te kennen als mens zonder rancunes zal hij nu ook bedenken of nu niet de kans voor het grijpen ligt om meer van zijn adviezen tot uitvoering te brengen. Als informateur kan hij niets voorschrijven dat de beoogde coalitiepartners niet willen, maar hij zal érg veel begrip hebben voor de argumenten die Bos en Rouvoet voor meer dierwelzijn aandragen.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Aiden

  Ik snap niet waarom dierenwelzijn binnengemoffeld moet worden. Is er dan zoveel mis in de sector? hebben we dan zoveel te verbergen?

 • no-profile-image

  paul jansen lintelo

  Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Deze zin geldt zeker als men over Herman Wijffels spreekt.Als rabotopman heeft hij de Nederlandse boeren graag hypotheken verkocht. Groei en meer inkomen waren zijn credo.Nu heeft hij een andere jas aan en spreekt andere taal. Hij lijkt Wim Kok wel, die heeft zichzelf ook wel tien keer verraden. Je moet Thieme minister van LNV maken.Dan komt ze met beide benen op de grond en merkt ze dat de wereld toch iets anders in elkaar zit.

 • no-profile-image

  A. van Wijk

  Als in ons systeem van parlementaire democratie een geachte afgevaardigde een onderwerp agendeert wordt dat hier in deze weblog op twee manieren benaderd: Spreekt het onderwerp dan wel de partij U aan dan wordt onderwerp X ter tafel gebracht. Bevalt het niet dan wordt een onderwerp ineens "binnengemoffeld". Hoezo Boerderij "onafhankelijk blad voor de landbouw"? De sector kan een discussie over dierenwelzijn met open vizier aan, niks mis mee. En na de verkiezingen liggen de kaarten in de tweede kamer inderdaad anders dan voorheen. Jammer dan. Volgende keer beter. Overigens zie ik het optreden van Rouvoet niet als een buiging naar wie dan ook. ChristenUnie heeft steeds gezegd in de campagne de landbouw te willen agenderen. En dierenwelzijn hoort daar in hun visie bij. Niet vanuit sensatie zoals bij de dierenpartij, maar vanuit de Christelijke overtuiging en het rentmeesterschap enzo. Dus niks geen "buiging voor de Dierenpartij". Gewoon doen wat beloofd is in de campagne. Ja het is even wennen aan zo'n linkse toestand in de kamer.

 • no-profile-image

  jo

  Dit is zogenaamd een Dierenpartij, maar het is gewoon een links kliekje dat voor een leuk salaris daar zit. De mensen die hier op gestemd hebben zullen dat geen tweede keer doen.

Of registreer je om te kunnen reageren.