De bordjes zijn verhangen

Henk Dokter
De bordjes zijn vervangen in Den Haag. Links grijpt de macht. Dat werd al meteen duidelijk na de beëdiging van 69 nieuwe kamerleden gisteren.

Het daar meteen op volgend spoeddebat over een generaal pardon voor asielzoekers eindigde met een motie die met een meerderheid van links werd aangenomen. Dat het de krapst denkbare meerderheid was (75 tegen 74 stemmen, één SP-er was nog niet geïnstalleerd) doet er niet toe, aangenomen is aangenomen.

Het is voor het eerst in lange tijden dat de samenstelling van de Kamer zo’n stemmingsuitslag mogelijk maakt. Dat zal dus vaker gebeuren en dat is voor de landbouw een veeg teken. Volgende week wordt de begroting van LNV behandeld en die zullen PvdA, SP, GroenLinks zeker aangrijpen om het door hun bekritiseerde CDA-beleid terug te draaien. Ik voorspel u een frontale aanval op de zogenaamde bio-industrie. Moties die vragen om maatregelen tegen die sector halen een meerderheid. D66 zal er aan meedoen, en ook de ChristenUnie slaat links af als het gaat om dierenbelangen. En uiteraard de Partij van de Dieren, die zich meteen al heeft bekend tot links.

De meerderheid kan zelfs nog groter worden dan 76 als ook Wilders’ Partij voor de Vrijheid de dierenmoties ondersteunt. In de fractie zit Dion Graus en hij is een gedreven dierenliefhebber. Alleen het feit dat Wilders niks van links moet hebben kan hem nog stoppen.

Het politieke krachtenveld is dus écht veranderd. Dat moet de agrarische sector goed beseffen. CDA, VVD vormen ook met SGP geen meerderheid en de LPF is opgeheven. Ik zag veel CDA-ers en VVD-ers er gisteren wat bleekjes bijzitten; ze zijn zelf nog niet helemaal aan de nieuwe situatie gewend. Ik vraag me af welke strategie ze tegen dit nieuwe front hebben, óf ze er wel een strategie tegen hebben. We zullen het volgende week zien.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.