Commentaar

5 reacties

Lang leve het broeikaseffect

Broeikaseffect niet alleen bedreigend, maar ook gunstig voor de boer.

Bijna half november en de meeste bomen zijn nog groen , koeien lopen buiten.Wie nog twijfelt over de opwarming van de aarde heeft echt een plaat voor zijn hoofd.En dat die opwarming komt door het broeikaseffect is ook nauwelijks meer een discussiepunt.

De gevolgen zijn natuurlijk desastreus. Al Gore heeft dat met zijn film An inconvenient truth (Een ongemakkelijke waarheid) erg duidelijk gemaakt. Meer cijfermatig onderbouwd is het in het rapport van sir Nicholas Stern , oud-topman van de Wereldbank, waaruit blijkt hoe stijging van de zeespiegel de wereldeconomie bedreigt. En de storm van afgelopen week was niet alleen sneu voor die paarden in Friesland. Vanwege een recordhoge waterstand en ongekende golven was het ook een serieuze beproeving voor de slechte dijken in Noord-Groningen . Kortom, het wordt de Nederlanders van alle kanten ingepeperd wat het belangrijkste onderwerp is waar zij zich druk over moeten maken.

Bio-energie extra nodig

Maar voor de landbouw is het niet alleen kommer en kwel als het om het broeikaseffect gaat. Juist boeren kunnen van de nood een deugd maken . Allereerst wordt het groeiseizoen langer . Tweede voordeel is de steun die biobrandstoffen opnieuw krijgen. Dagelijks straalt de zon vele malen meer energie naar de aarde dan we verstoken aan fossiele brandstoffen. Planten maken nog altijd het meest efficiënt gebruik van zonne-energie. En wie kan het meest efficiënt plantjes verbouwen? Juist, de agrariër.

Blijvende stimulans voor bio-energie

Naast energiebesparing - waar veruit de grootste winst is te halen - komt bio-energie uit de bus als een alternatief voor olie, gas en kolen. Staatssecretaris Pieter van Geel van Milieu stelde dat deze week nog op een symposium over bio-energie .
Gesteggel over subsidieregelingen zal er altijd blijven. Maar stimulering van bio-energie wordt een constante factor in het overheidsbeleid. Heel concreet: de opvolger van de MEP zal geen standaardvergoeding per kilowattuur leveren. Van Geel zei dat op hetzelfde symposium zelf. Maar een nieuwe regeling komt er wel degelijk. Productie van biomassa heeft de wind in de zeilen; maatschappelijk en politiek, in Nederland en in het buitenland. En dat is een gunstige ontwikkeling voor de landbouw. Het betekent toenemende druk op de grond, en economisch is dat positief. In die zin is het dus voor boeren: lang leve het broeikaseffect.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Marc Willocx

  Dit is wel de grootste onzin die ik de laatste tijd al gelezen heb. Het is inderdaad zo dat de productie van bio-massa mogelijkheden biedt voor de landbouw. Anderzijds voorspellen klimatologen dat tengevolge van de opwarming periodes met overvloedige neerslag met overstromingen als gevolg en periodes van extreme droogte bij ons veel vaker zullen voorkomen. Misoogsten worden misschien wel eerder regel dan uitzondering (de rampzalige aardappeloogst van dit jaar is al een mooi voorbeeld)en dan komen wij er hier in het rijke westen er waarschijnlijk nog het beste vanaf. Het zullen de armste regio's in de wereld zijn die het hardste getroffen zullen worden. Als bovendien, tengevolge van de stijging zeespiegel, Nederland onder water komt te staan blijft er niet veel grond over om bio-massa te produceren. Het is tengevolge van zulk een plat opportunisme dat de wereldleiders ( verblind door de dollartekens in hun ogen) er maar niet toe komen om nu eidelijk eens doeltreffende maatregelen te nemen. Money makes the world go around maar ik vraag me sterk af of hij wel voor iedereen zal blijven draaien.

 • no-profile-image

  A.A. Wisse

  Met in totaal 6 bezoekers op 3 nov. in Almere hebben wij de film An inconvenient truth gezien. Het leeft niet in Flevoland ondanks alle aandacht.

 • no-profile-image

  h v d zandt

  Voedselproductie versus energie?


 • no-profile-image

  Han van Riel

  Het probleem broeikasgassen is aanwezig laten we hiervan uitgaan. Helaas is een grote boosdoener de productie van Palmolie in Indonesie. Deze bomen groeien op drooggelegde veengronden die onder voormalige oerwouden verborgen waren. Na de drooglegging is een deel inbrand geraakt en de rest verbrand op nstuurlijke wijze (net als het bolster in onze Veenkolonieen). Deze beide processen produceren zoveel broeikasgassen, dat de zon grote delen van Azie alleen nog door een waas te zien is en vele mensen constant met mondkapjes lopen. Hier zien we nu de gevolgen van de bio brandstof duidelijk. Om olie te produceren kappen we Oerwoud en leggen de ondergrond droog met als gevolg een ver- snelde afbraak van het organisch materiaal in deze bodem. Naast het uitroeien van de flora en fauna ter plaatse verzieken we ook nog ons eigen leefklimaat in versneld tempo en geen politicus maakt er een woord aan vuil. Als we straks de tweede generatie biobrandstof rafinaderijen hebben, gaan we in versneld tempo het opgehoopte organische materiaal omzetten in bruikbare brandstof. Dus van fossiel (in de oudheid gegroeid) gaan we "nieuw" materiaal (vastgelegde C gedurende de laatste eeuwen) verbranden en de atmosfeer in blazen. Is dit een verbetering t.o.v. fossiele brandstof?

 • no-profile-image

  B. Muijres

  Opwarming van de aarde is een (meetbaar) feit. De relatie met het zogenaamde broeikaseffekt is zeer twijfelachtig. En wordt ook door een groeiend aantal wetenschappers in twijfel getrokken. Het levende aarde-organisme kent zgn. glaciale en interglaciale perioden. Wie de waarheid wil kennen moet ook kijken naar fenomenen als het onder het ijs te voorschijn komen van boerderijen, getuigen van de vorige 'warme' periode. - B.M.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.