198 x bekeken 1 reactie

Dampend debat over ammoniak op komst

Henk Dokter
Voor de Tweede kamer op 1 november met verkiezingsreces gaat, moet ze nog even verstrekkende besluiten nemen voor de veehouderij. Er ligt een ontwerp voor een nieuwe ammoniakwet, en het besluit daarover moet nog voor 22 november vallen.

Vooral CDA en VVD vinden dat belangrijk, want als de PvdA het na die datum voor het zeggen krijgt, dan zal de nieuwe wet voor de boeren ongunstiger uitpakken dan wat staatssecretaris Van Geel en minister Veerman nu hebben ingediend.

Niet dat wat er nu ligt zo vreselijk positief is voor de veehouders. In zones van 250 meter langs zeer kwetsbare natuur gelden er beperkingen. En de nieuwe ammoniakwet regelt eigenlijk niks voor de veebedrijven bij natuurgebieden die zijn uitgeroepen tot Natura2000-gebieden, en dat zijn de meeste.

De amendementen dwarrelen

Het debat aanstaande maandag zal daarom vooral een strijd worden over vergaander versoepelingen. VVD en CDA werken daar hard aan. De VVD komt met het voorstel dat bestaande stallen niet emissie-arm hoeven worden gemaakt. Het CDA wil geregeld zien dat veehouders bij die Natura-gebieden geen vergunning vanwege de Natuurbeschermingswet nodig hebben. Maar ook de oppositie laat zich gelden. De PvdA wil vastgelegd zien dat alleen de grondgebonden veehouderij nog uitbreidingsmogelijkheden heeft.

De amendementen vliegen dus als herfstbladeren door het Kamergebouw. Toen ik Pieter van Geel gisteren in de wandelgangen tegen het lijf liep en vroeg wat hij van die wijzigingsvoorstellen vindt, trok de bijna altijd vrolijke staatssecretaris een heel somber gezicht.

Afgesproken werk

Want de regering is helemaal niet blij met al deze initiatieven uit de Kamer. Vooral Van Geel heeft de afgelopen drie jaar niks anders gedaan dan overleggen met de provincies over toepassing van deze wet, met de zonering van 250 meter langs zeer kwetsbare gebieden. De provincies hebben de kaarten al klaar liggen. De Kamer zou al dit afgesproken werk niet moeten doorkruisen met al die wijzigingsvoorstellen.
Maar ja, verkiezingen op 22 november. En die ammoniakwet is belangrijk. Dus willen de fracties zich nu met opvallend werk laten zien wat ze waard zijn. Daar hebben ze maandag krap de tijd voor, want er is niet meer dan 3 uur voor ingeroosterd. Dat wordt kort maar dampend.

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    adhemar van waes

    Nog geen reakties niet belangrijk? Laat eens wetenschappelijk onderbouwen of amoniakuitstoot (van landbouw) ook echt effecten heeft op individuele "natuur" gebieden.

Of registreer je om te kunnen reageren.