214 x bekeken 4 reacties

Wat is nog bestendig in 2006?

Henk Dokter
Dat is, zo hebt u ondertussen wel ervaren, wel iets te veel gevraagd. Politiek is grillig en nogal eens ontrouw aan eerder genomen besluiten.

Ik dacht er aan toen ik gisteren voorzitter Geert Koopstra van het Productschap Zuivel zijn Nieuwjaarsboodschap hoorde uitspreken. Hij sprak grimmige woorden over een hetze die in sommige kringen van politiek en pers wordt gevoerd tegen het EU-landbouwbeleid. En hoewel hij er dat zelf niet uitdrukkelijk aan toevoegde, was dat in mijn beleving de waarschuwing maar niet te veel te vertrouwen op de standvastigheid van eenmaal genomen besluiten. Zo weten we ondertussen dat VVD, PvdA en D66 geen gelegenheid onbenut laten om de bijl te leggen aan de wortel van het EU-landbouwbeleid. Op de woordvoerders van deze Kamerfracties is denk ik dan ook Koopstra’s uitspraak van toepassing dat die hetze een ernstige miskenning is van wat met dit beleid is bereikt. De pittige taal van Koopstra beschouw ik als ernstige kritiek. Wie de man kent - hij is de bescheidenheid zelve - weet dat hij liever zijn tong afbijt dan onverantwoorde kreten te slaken.

Ik vroeg Koopstra of melkveehouders er op mogen vertrouwen dat ze de melkpremies blijven ontvangen waarover in Brussel - ogenschijnlijk - harde afspraken zijn gemaakt. Er is ook wel een actuele reden om die vraag te stellen, want in Nederland is de melkprijs minder hard gedaald dan gedacht werd toen de inkomenscompensaties werden vastgesteld. Dat zou voor Brussel reden kunnen zijn om opnieuw naar de hoogte van de premies te kijken. Koopstra zei geen aanwijzingen te hebben dat die premies nu al weer worden herzien, maar het volste vertrouwen dat ze onaangetast blijven kon hij mij niet geven. „Bestendig" vindt hij ze niet. ’t Is maar dat u het weet.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Han

  Ik kan wel meegaan de heer Koopstra en wat geldt voor de veehouderij zal ook gelden voor de rest van de landbouw. Het is alleen jammer, dat we met zijn allen halsstarig volhouden dat de landbouw subsidie krijgt. Subsidie is een soort van gift veel al een ondersteunig om bepaalde (zware) risico's af te dekken. Bij de landbouw gaat het toch nog steeds over de prijscompensatie omdat de landbouw voor de wereldmarkt , wat dit ook is, moest gaan produceren. Dit betekent mijns inziens geen subsidie maar een aanvulling op het toch al veel te lage prijspijl voor de meeste landbouw producenten op de wereld. Welke landen krijgen geen ondersteuning? Welke landen behoren tot de armsten ter wereld? Welke bevolkingsgroepen in de "rijke" landen zijn doorgaans het armst? (niet op papier maar in besteedbaar inkomen) Juist het platteland al de landen kletsen over plattelands ontwikkeling!! met "boeren geld" uiteraard, dat kan men uit de begroting wegsluizen. Was de economie op dit platteland niet uitgehold, was dit probleem niet of veel minder aanwezig. Een sterke landbouw is in staat zelf zijn werk en woon omgeving op peil te houden en behoeft daar geen steun bij te hebben, hooguit voorzieningen voor infrastructuur. Ik kan dan ook alleen maar de hoop uitspreken dat 2006 niet het jaar van de verdere afbraak wordt van de landbouw.

 • no-profile-image

  Gerrit Lammertink

  Politici en politiek zijn per definitie onbetrouwbaar en elke vier jaar geeft de kiezer het parlement weer een andere samenstelling en dat gebeurt op basis van emotie helaas(2001) en op basis van de huidige opiniepeilingen op nietszeggende oppositieleiders (Wouter Bos). Ik ben het met Koopstra eens en voorspel dat het niet meer uit te leggen is aan de burger dat een agrarier veel steun ontvangt op basis van productie in het verleden.

 • no-profile-image

  H. Withaar

  Melkpremies graag eraf, liever ddb. Daar kun je tenminste op vertrouwen.

 • no-profile-image

  fam. K. Schouten

  Zou U mij kunnen zeggen welke politieke partij nog iets met landbouw/veehouderij op heeft, in positieve zin?

Of registreer je om te kunnen reageren.