178 x bekeken

Meer dienstbaarheid, lef en durf

Henk Dokter
Zo, de ambtenaren van LNV zijn er door hun hoogste baas aan herinnerd voor wie ze hun werk doen: voor u en mij en niet in de eerste plaats voor de politieke leiding van het land.

„U bent er voor de burgers en niet voor de regeerders”, sprak minister Veerman. Het is mij uit het hart gegrepen. En boeren helemáál, want klagen zij niet vaak over ambtelijke willekeur en traagheid?
Ik vind het wel gedurfd van Veerman. Hoewel hij aan zijn aansporing geen kritiek op zijn ambtenaren verbond - integendeel, hij prees ze voor de prestaties die ze het afgelopen jaar hadden geleverd - kunnen onwillige elementen dat wel zo aanvoelen.

Als bewindslieden zich impopulair maken bij hun personeel, kunnen ze stille tegenwerping over zich afroepen. Dat overkwam bijvoorbeeld jaren geleden een staatssecretaris van Landbouw, Gábor. Die sprak laatdunkend over zijn ambtenaren en kreeg sindsdien niet veel meer voor elkaar. Maar ik denk niet dat het Veerman schaadt; hij geniet genoeg gezag onder zijn mensen om zich deze uitspraken te kunnen veroorloven.

In zijn nieuwjaarstoespraak, die Veerman persoonlijk schrijft zonder assistentie van een toesprakenschrijver die gewoonlijk zijn teksten voorbereidt, daagde hij zijn mensen ook uit meer durf en lef te tonen. Risicomijdend gedrag vindt de minister bij LNV nog een kenmerk van het ambtelijk bestaan. Ik hoop snel voorbeelden te zien van zijn nieuwe ‘ambtsinstructie’. Meer dienstbaarheid, lef en durf, het is heel wat.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.