343 x bekeken 2 reacties

Vogelpest veroorzaakt ook rare ideeën

Henk Dokter
Combineer je de kippengriep met politiek dan krijg je zorgelijke mutaties in het menselijk denkvermogen. Maatregelen tegen besmettelijke dierziekten leiden soms tot de wonderbaarlijkste opvattingen.

Ik merkte dat - niet voor het eerst - toen Kamerleden gisteren met minister Veerman nakaartten over de ophokplicht. Namens de PvdA meende Harm Evert Waalkens ernstige kritiek te moeten leveren op die verplichting. Schromelijk overdreven, vindt hij. „De minister heeft de oren laten hangen naar de grote pluimveebedrijven", oordeelde hij. De (biologische) uitloopbedrijven zijn daarvan de dupe, meende hij.
De opstelling van Waalkens wekte bij iedereen grote verwondering. Bij de echte vogelpestuitbraak in 2003 stond Waalkens vooraan om de minister te verwijten niet tijdig strenge maatregelen te hebben genomen.
Bovendien zou hij als boer toch op de hoogte moeten zijn van de grote risico’s van dierziekten en dat je niets in redelijkheid mag nalaten ze te voorkomen. Ik had de kritiek van Waalkens wel eens willen horen als Veerman geen ophokplicht had doorgevoerd en er wel vogelpest was opgetreden. Dan was het gekraai vanuit de oppositiebankjes niet van de lucht geweest. Kortom: Waalkens is op dit punt blijvend ongeloofwaardig.

Een andere al even wonderlijke observatie kwam van de GroenLinkser Wijnand Duijvendak. Die ziet in de vogelpestdreiging een ongezochte aanleiding om zijn stokpaardje maar weer ’ns de vrije loop te laten: drastische inkrimping van 'de bio-industrie'. Als je die halveert is vogelpest geen gevaar meer, zo vat ik zijn inbreng samen. Kennelijk gaat hij er van uit dat met vogelpest besmette trekvogels voortaan zo vriendelijk zijn om met een boog om Nederland heen te vliegen om de resterende kippenstapel te vrijwaren van een keutel met virus.
Er moest maar eens een ophokplicht komen voor deze wild rondfladderende theorieën.

Foto

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Harm Evert Waalkens

    Dit is toch wel een hele tendentieuze verslaglegging van een overleg met de minister over de ophokverplichting. Dat ik me in het overleg uiterst kritisch heb uitgelaten over de maatregelen van de minister klopt, maar ik heb dat gedaan omdat ik absoluut ontevreden ben over de gang van zaken rondom het opstellen van de verplichting. Bovendien sluit ik niet uit dat er vaker de roep zal komen tot een ophokverplichting. Als dit een structureel karakter krijgt moet je wel een heel goed fundament storten. Ik vind het een bijzonder genante vertoning hoe er nu besloten is tot een ophokverplichting. Het advies van de deskundigen was niet unaniem en bovendien waren de deskundigen op het terrein van de vogeltrek niet direct betrokken. De vogeltrek was ook nog niet eens begonnen. Nu de vogeltrek op gang is gekomen is de ophokverplichting ongedaan gemaakt. Dat beleid vind ik een rommeltje en geen consequente redenering. Het beluit was niet proportioneel, niet effectief, niet aangemeld in Europa en ging volstrekt voorbij aan de consequenties voor dierenwelzijn.

  • no-profile-image

    Florina Blokland

    Wat een heerlijk rake column over rondfladderende theorieën van mensen zoals Duijvendak en Waalkens! Complimenten. Zou goed passen in een ingezonden brievenrubriek van een landelijk dagblad. Groet van een boerin met een fulltime neventak in het onderwijs.

Of registreer je om te kunnen reageren.