384 x bekeken

De olieboer komt op stoom

Henk Dokter
De rode diesel gaat naar de 80 centen per liter (bruto, excl. BTW) en dat is nog maar één product waaraan je het kunt merken.

De Tweede Kamer begint het benauwd te krijgen, merkte ik vanmorgen in een overleg met energieminister Brinkhorst. Hij trouwens ook. Niet wegens de trekkerbrandstof - het woord viel niet eens - , maar wegens de 3.000 ontslagen die dreigen bij de industrie die grootafnemer is van (dure) stroom. Brinkhorst kreeg van de Kamer de uitdrukkelijke opdracht mee om op zeer korte termijn met bedrijfsleven en financiers een nieuwe centrale te stichten die draait op kolen en biobrandstof en dus de stroom goedkoper kan maken.
Ook de landbouw is slachtoffer van die dure energie. Maar dat die er ook van zou kunnen profiteren bleek vanmiddag tijdens een hoorzitting over biobrandstoffen. Telers kunnen inspelen op de Europese verplichting om 2 procent, later oplopend tot meer dan 5 procent van de brandstof uit plantaardige bronnen te halen. De Nederlandse regering maakt daar nu werk van. Helaas laat, en ook nog erg onduidelijk.. Maar wat daarna? Ondernemingen die initiatieven ontplooien, zoals Koninklijke Nedalco, verklaarden alleen te kunnen investeren in nieuwe installaties als ze voor 10 jaar duidelijkheid hebben over het gedrag van de overheid. Met één jaar accijnsvrijstelling, zoals de regering voor volgend jaar aankondigt, kunnen ze niet uit de voeten. Zo dreigt 2006 eerder een verloren jaar te worden, dan een jaar voor grootse initiatieven.

Nog iets wat me opviel: het gezeur en de tegenwerking die koolzaadproducenten ondervinden bij hun initiatieven van de vrienden van Stichting Natuur en Milieu en (pseudo-)wetenschappers uit Delft. Die beweren dat de koolzaadolie te weinig energie- en milieuwinst heeft. Mij werd duidelijker dat ze hun verwachtingen baseren op de status quo, en er geen rekening mee houden dat de opbrengsten binnen 10 jaar met 30 procent omhoog kunnen. Aan koolzaadveredeling is immers in geen jaren meer wat gedaan. Maar als de olieboer op stoom komt is koolzaad ineens een belangrijk gewas.
Gelukkig doorbrak een expert van het Milieu- en Natuurplanbureau de ban: „We hebben alle stappen nodig." Dus ook koolzaad.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.