12 reacties

Veerman ten onrechte in opspraak

Henk Dokter
Toen hij minister werd gaf hij de zeggenschap over zijn landbouwbedrijven (plus een mechanisatiebedrijf en een ploegenfabriek) af om belangenverstrengeling, of de schijn daarvan, te voorkomen.

Dus richtte hij een stichtingen op en gaf hij volmachten af voor de bedrijfsleiding. Nu moet hij zich verantwoorden voor wat slordigheden die hij daarin heeft begaan. Het lijkt me allemaal niet ernstig, maar het gedoe wekt toch twijfel over ’s mans integriteit. Ik weet wel zeker dat Veerman er een bloedhekel aan heeft om op deze manier in de publiciteit te komen. Het is voor hem de smoezelige rafelrand van het politieke bedrijf.
De partij die het debat aanvraagt, GroenLinks, zegt niet uit te zijn op Veermans aftreden. Ik geloof wat wel. Kamerlid Duyvendak vindt dat buitenlandse perspublicaties over Veermans mogelijke belangenverstrengeling de Nederlandse minister in verlegenheid brengen. Dat Kamerdebat moet dat opklaren. Maar kennelijk denkt de GroenLinkser er niet bij na dat een Kamerdebat, een "spoeddebat" nog wel, onvermijdelijk tot nieuw rumoer leidt, ook in buitenlandse media.

Die hele formele juridische constructie tegen (vermeende) belangenverstrengeling vind ik toch al schone schijn. Zeker in het geval van Veerman, in wie ik een integer persoon zie. Ik vraag me af hóe hij als minister zijn eigen bedrijven zou kúnnen bevoordelen, als hij dat al zou willen. Je zou kunnen zeggen: zijn verzet tegen verlaging van landbouwsubsidies is in zijn belang. Nou, ik stel vast dat bij het zogenaamde akkoord van Luxemburg in 2003, Veerman zelf een belangrijk aandeel heeft gehad in verlaging van de inkomenspremies.

En afgezien daarvan: ook al heeft hij de beslissingsbevoegdheden over zijn bedrijven aan anderen over te dragen, dan houdt hij er toch evengoed belang bij dat het die bedrijven goed gaat. Zijn zonen zwaaien er de scepter. Zelf werkt hij er in zijn schaarse vrije tijd ("als onbezoldigd los werkman", vertelde hij me ooit). Een minister van Landbouw is er voor het heil van ieder boerenbedrijf, en wat mij betreft ook van zijn eigen..

Laatste reacties

 • no-profile-image

  J. van de Griend

  Dit de politiek zich verdoet aan tijd verspilling is toch erg landbouwsubsidies afschaffen en prijzen voor de landbouwprodukten die lonend zijn geeft een boer weer voldoening aan het werk met goede prijzen voor kwantiteit en kwaliteit geen papieren romslomp meer van inkomenssterun aanvragen en een groot aantal boeren pest instanties kunnen weg veerman komt op voor de boeren die gelukkig ook verstand van boeren heeft en niet zo iemand die praat over iets en dan ook beslist waar die geen verstand van heeft dus politiek praat over nodige dingen en luister eens naar de kiezer

 • no-profile-image

  A. de Feijter

  Het ware beter dat de lieden zoals Duivetak en consorten eens een opfris curses volgden in het z g reces lees vacantie met spelletjes zoals z g stage lopen enz zo gek kan je het niet noemen of deze lieden zoeken aplaus over de ruggen van het volk, waaronder de Boeren, waar zij zich z.g druk over maken. Laat hun eens iets doen aan de ongebreidelde inmenging en onzinnige regelgeving door allerlei instantie"s en stop eens met de onzin. Werk eens aan een normale gezonde samen leving. Het zou ons Miljarden besparen waarbij de Toekomst van ons nageslacht een Vrije toekomst is zonder onzinnige bemoeienis van onvoorstelbaar veel nog meer overbodige en onzinnige regelgeving welke alleen ten Favure van het gros van de Kamerleden en hun z.g Deskundige adviseurs en regelneven.

 • no-profile-image

  A. Abbink

  De discussie over de subsidies is zinloos, dat weten 2e kamerleden ook. De discussie over directie van zijn landbouwbedrijven heeft hij aan zichzelf te danken door in ieder geval op papier de boel niet goed te regelen. Wat daar de consequenties van zijn kan ik niet overzien maar het blijft eigen schuld.

 • no-profile-image

  J. Donselaar

  unieke kans van veerman om nu met cijfers aante tonen hoe het werkelijk met de landbouw gesteld is en de critici nu m.b.t.de landbouw nu eens voorgoed de mond te snoeren zo dat duidelijk wordt dat het zeker geen rozegeur en maneschijn is.

 • no-profile-image

  Familie W. Smeets

  ik ben het eens met henk dokter en vind de aantijgingen onder de gordel stoten.

 • no-profile-image

  P.J. Hoogland

  Groenlinks weet blijkbaar niet het verschil tussen juridisch en economisch eigenaar.

 • no-profile-image

  A. de Koeijer

  Van harte ondersteun ik de zienswijze van Dhr.Dokter Ik zie vooralsnog geen enkele reden om aan de intrigiteit van onze minister van landbouw te twijfelen. Veel waardering voor zijn inzet en kennis van zaken, en voor de moed om zich te lenen voor deze politieke functie. Voor minister Veerman dus: Sterkte voor u werk,en met volle moed verder gaan

 • no-profile-image

  J.A. Joling

  Volstrekt eens met Dokter. De aanvragers van het debat zouden hun tijd beter kunnen besteden, en daarmee Veerman ook.

 • no-profile-image

  Ad van Gils

  iK VINDT HET SCHANDALIG, dat de jounalisten met gratische zendtijd, hard werkende minsters onderuithalen, leuke suggesties voor het voetvolk, zonder goed argumentatie erbij voor de tv etc brengen. b.v.barend en van dorp 7x beter betaald dan een minster mogen wel een minister in een verkeerd daglicht zetten, omdat hij landbouwsubsidie ontvangt en noemen dan 'n bedrag wordt het voetvlok van duiselt. waarom zegt barend en v. dorp niet wij verdienen met 'paar uur werk per dag meer dan 'n hard werkende minister incl de landbouwsubsidies. die de landbouw hard nodig hebben om zich eningsinds te kunnen bedruipen. etc waarom verdegigd de totale landbouw zich nu eens duidelijk aan de belastiging betaler en aan de consument, die b.v. toejuigt dat AH en grootwinkel bedrijf weer in de cuncurrentie strijd gaan, terwijl de levencier-landbouw het gestunt weer gaat betalen, door nog lagere productprijs te ontvangen.

 • no-profile-image

  L. Boer, gemeenteraadslid voor de VVD

  M.H. hieruit blijkt maar weer dat GroenLinks niet eens weet wat er in Nederland aan regels zijn. Men roept maar wat en weet blijkbaar niet wat voor schade dat oplevert. De heer Duyvendak zou als tweede kamerlid beter moeten weten, maar als hij ergens tegen aan kan schoppen zal hij dat niet laten. De bedrijven van Minister Veerman hebben net zo goed recht op de subsidie als ieder ander landbouwbedrijf in Europa. Hulde aan onze Minister want hij weet waar hij over praat, het is langgeleden dat we zo goede Minister van landbouw hebben gehad.

 • no-profile-image

  T. van Hasselt

  Deze minister heeft duidelijkheid verschaft aan zijn achterban (boeren en burgers) om de europese gekozen goedkopere weg van inkomenstoeslagen te verdedigen ten opzichte van het voorheen voor de europese inwoners duurdere beleid; van productsubsidieering.

 • no-profile-image

  Leen de Jong

  Eindelijk een minister van LNV die verstand van zaken heeft, wordt hij onderuitgehaald door linkse leeghoofden die overal een mening over hebben en nergens verstand van.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.